03 - 09 - 2014

Geef uw mening: hoe houden we de chemie in Nederland?

Wat zijn de randvoorwaarden voor de lange termijn gezondheid van de chemie in Nederland? Dat is wat de Chemie & Maatschappij Groep (CMG) van de KNCV, met medewerking van de VNCI, in september 2014 via een grote enquête gaat onderzoeken.

Uit een eerdere enquête onder de leden van de CMG bleek dat werknemers van de verschillende chemie- en life sciences-bedrijven een interessante visie hebben op de toekomst van de chemie in Nederland. Door dit nieuwe onderzoek willen we antwoord krijgen op de vraag 'Hoe houden we de chemie in Nederland?’.

Het onderzoek richt zich op werknemers van de grote bedrijven, het mkb en de startende ondernemers in de gehele chemiesector.

Input voor minister

Vertegenwoordigers van de Nederlandse chemische industrie en de wetenschap hebben eind vorig jaar een rondetafelgesprek gehad met de minister van EZ over het concurrentievermogen van de chemische industrie. Op 17 november tijdens de CHAINS conferentie wordt een vervolgbijeenkomst gehouden. De input uit dit onderzoek wordt tijdens deze bijeenkomst meegenomen. Ook geeft CMG tijdens CHAINS een korte presentatie - met aansluitend een discussie met de aanwezigen - over de resultaten uit het onderzoek en meeting(s) over de vraag 'Hoe houden we de chemie in Nederland?'.

Belangrijk: uw mening!

Geef ook uw mening via kncv.nl/cmgenquete. Het invullen van de enquête kost u ongeveer 15 minuten.

Beeld: SABIC

Onderdeel van dossier(s):