18.05.2022

Wetsvoorstel AD-testen (alcohol en drugs) bij Brzo-bedrijven

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voorgenomen wetswijziging die het mogelijk moet maken om alcohol- en drugstesten af te nemen bij werknemers van bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen. Het gaat om een wettelijke regeling in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Koninklijke VNCI ondersteunt het voorstel voor deze zogenoemde AD-testen.

 

De VNCI pleitte al eerder voor de mogelijkheid om medewerkers in bepaalde gevallen te kunnen testen. Bij bedrijven die onder het Brzo vallen zijn AD-testen onmisbaar om het werken onder invloed tegen te gaan en te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat de werkgever een goed AD-beleid (alcohol en drugs) binnen zijn/haar bedrijf geïmplementeerd heeft. Dit beleid vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het mogen testen. Testen is het sluitstuk van een in het bedrijf gevoerd alcohol- en drugsbeleid waarin aandacht voor preventie, hulp en steun centraal staan. Het ministerie gaat de komende periode in overleg met onder andere de VNCI en VNO-NCW.

De voorgenomen wetswijziging is noodzakelijk omdat alleen op basis van de wet mag worden getest. Tot nu was testen slechts in een paar sectoren mogelijk, zoals in de luchtvaart en bij de spoorwegen. Met deze wetswijziging wordt de wens van werkgevers gehonoreerd om effectief te kunnen optreden in gevallen waar aanwijzingen voor gebruik van alcohol en drugs zijn.

Voormalig staatssecretaris Tamara van Ark kondigde op 16 januari 2020 maatregelen aan om het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek, alleen in vóóraf vastgelegde specifieke risicovolle situaties, voor specifieke functies en functiegroepen mogelijk te maken. Door de coronapandemie kwam dit traject tijdelijk stil te liggen.

Lees de kamerbrief