24.02.2022

Subsidie voor onderzoek ‘groene’ chemie in Limburg

Een consortium onder leiding van de Brightlands Chemelot Campus in Geleen krijgt 9,6 miljoen euro Europees geld voor onderzoek naar de verduurzaming van de chemische industrie.

 

Het nieuwe internationale onderzoeks- en demonstratieproject, SYSCHEMIQ genaamd, krijgt de subsidie van het Horizon Green Deal-programma van de Europese Unie. De campus in Geleen is de trekker van het project en vormt samen met petrochemiebedijf Sabic, TNO en de Universiteit Maastricht de kerngroep van het SYSCHEMIQ-consortium.

De focus ligt enerzijds op het inzamelen, sorteren en recyclen van gebruikt plastic, maar ook op het ontwerpen van kunststof materialen zodat ze beter kunnen worden gerecycleerd. Naast de technische aspecten van deze transitie worden nadrukkelijk ook de belangen van de burger, lokale en regionale overheden en kennisinstellingen (mbo, hbo, universiteit) meegenomen.

Lees het volledige bericht