18.11.2021

“We staan voor de grootste verbouwing van Nederland”

Als onderdeel van de Dag van het Klimaatakkoord zijn chemie, bouw en landbouw met elkaar in gesprek gegaan over wat er nodig is voor een succesvolle verbouwing. Vergroening van de chemie en daarmee de hele keten, begint met groene grondstoffen. Ook de bouw heeft die grondstoffen nodig. De landbouw kan de biogrondstoffen leveren en zoekt naar een nieuw verdienmodel.

 

Tijdens de door de VNCI, ARC-CBBC en het Platform Bioeconomie georganiseerde sessie 'Groene grondstof, groene chemie: landbouw als producent' kwamen de knelpunten en oplossingsrichtingen op tafel.  

Marcel Wubbolts, chief science & sustainability officer van Corbion, Bertram de Crom, corporate manager environmental affairs van Cosun, Bramske van Beijma-Dudok van Heel van Ballast-Nedam en Tom van Aken, ceo van Avantium legden uit dat berekeningen van de uitstoot alleen gaan over de energie die wordt verbruikt in het productieproces, en niet over de grondstoffen. De inzet van biogrondstoffen levert CO2-winst op en zelfs negatieve CO2-emissie verderop in de keten, maar dat wordt niet meegenomen in de huidige systematiek. Ook is voor disruptieve innovatie zekerheid nodig voor financiers zodat zij langjarige investeringen kunnen doen.

Dankzij het deskundige panel en de actieve deelnemers uit de zaal leverden de discussies concrete acties op waarmee de aanwezigen aan de slag gaan om de bio-economie van de grond te krijgen. Zo denkt de VNCI verder over het opzetten van een register om koolstof die is opgeslagen in grondstoffen bij te houden en te belonen. Bedrijven gaan pleiten voor een normering voor het aandeel biogrondstoffen in producten. Avantium, Ballast-Nedam, Corbion en Cosun kondigden opschalingsplannen aan voor biobased chemie en duurzame bouw. Dit alles met oog voor het verdienvermogen van de landbouw, betere benutting van reststromen en met behoud van bodemkwaliteit en biodiversiteit.


Chemie Magazine | Volg de koolstof: Carbon Tracking System is nodig en haalbaar


Het volledige verslag van de sessie 'Landbouw heeft een sleutelrol voor groene chemie', gemaakt door Corien Lambregtse, is hier terug te lezen.