28.10.2021

Reactie VNCI op KEV-rapport PBL: “Versnelling in de uitvoering nodig”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is in de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV 2021) positief over de beleidsontwikkelingen op het gebied van het klimaat in het afgelopen jaar. Het klimaatdoel van -49% voor 2030 is weliswaar nog niet binnen bereik, maar met name in de industrie is een trendbreuk zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. 

 

Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI: “Het is goed om te zien dat het ingezette beleid ook in de modellen van PBL richting het gewenste doel gaat. Tegelijkertijd geeft PBL ook aan dat er versnelling in de uitvoering én nieuw beleid nodig is om de plannen van de industrie daadwerkelijk te realiseren. Niet alleen voor 2030, maar vooral ook richting 2050.”

Het beeld dat de KEV schetst is herkenbaar. Het huidige beleid drijft op generieke instrumenten (SDE++ en CO2-heffing), terwijl er in de chemie juist behoefte is maatwerk. De verschillende chemische clusters hebben eigen unieke routes naar klimaatneutraal in 2050. Broekhof: “Maatwerk is cruciaal om alle stukjes van de complexe puzzel die de sector te leggen heeft, bij elkaar te brengen. Het huidige beleid biedt dat nog onvoldoende.”

PBL heeft ook gekeken naar het aangekondigde beleid in de Miljoenennota. Daarin is volgens PBL een goede stap gezet om de doelen voor 2030 dichterbij te brengen. De aangekondigde verruiming van de SDE++ levert zo’n 2-4MT aan additionele CO2-reducties op. 

Extra inspanningen

Tot slot gaat PBL uitgebreid in op het Europese 'Fit for 55'-pakket. Hoewel het pakket nog niet door PBL is door te rekenen, is het wel duidelijk dat Nederland voor een forse extra inspanning staat. Broekhof: “De chemische industrie levert graag een bijdrage aan die extra opgave. Versnelling in de uitvoering is dan wel noodzakelijk. Te vaak zien we nu dat plannen van de industrie vertraging oplopen door onduidelijkheid over beschikbare subsidies en infrastructuur voor belangrijke sleuteltechnologieën.”

Lees meer

Sinds 1990 zijn er in de industrie grote stappen gezet om de CO2-emissies naar beneden te brengen. Was de industrie in 1990 nog goed voor 86.4MT (39% van de nationale emissies), in 2020 is daar nog 53.5 MT (32% van de nationale emissies) van over. Een daling van ruim 38%.