27.10.2021

Operationeel RID-overleg: veiligheid op het spoor

De Koninklijke VNCI organiseerde op dinsdag 26 oktober het jaarlijkse Operationeel RID-overleg in Breda. Ketenverantwoordelijkheid in het spoorgoederenvervoer is een belangrijk onderwerp nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2016 een rapport publiceerde over de treinbotsing in Tilburg. Ruim veertig vertegenwoordigers uit de keten van spoorvervoer van gevaarlijke stoffen (verladers, vervoerders en overheid) namen deel aan het overleg. 

 

Dagvoorzitter Henk Bril (SABIC en voorzitter van de werkgroep Duurzame Logistiek) benadrukte in zijn openingsspeech dat veiligheid in de spoorketen op een hoog niveau gehouden moet worden. Hij vroeg daarbij speciaal aandacht voor de spoorbeveiliging op het Nederlandse spoorwegnet. 

Aansluitend gaf DB Cargo een presentatie over het optimaliseren van het vervoerproces. Het aspect van rangeren (zowel bij bedrijven als op openbare rangeerterreinen) moet beter worden meegewogen in de beoordeling van het veiliger en efficiënter vervoeren van zowel gevaarlijke stoffen als ongevaarlijke goederen. 

Sitech/Chemelot ging in op het belang van het correct wegen van ketelwagens in relatie tot het heuvelen op emplacementen. Communicatie in de keten over de juiste gewichten is essentieel en digitalisering moet daar een belangrijke rol bij gaan spelen. 

De Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) gaf een update over een aantal projecten, zoals het interne noodplan, het beveiligingsplan en het project ‘Laden en lossen van gevaarlijke stoffen’. Dit laatste project is gestart in 2019 en krijgt binnenkort een vervolg. Er wordt dan onder andere gekeken of bedrijven hun eigen procedures op orde hebben en of er ook gewerkt wordt volgens die afspraken. 

De VNCI organiseerde het Operationeel RID-overleg in samenwerking met de Vlaamse branchevereniging voor de chemische industrie Essenscia. Zij gaven een toelichting op de problematiek van druppellekkage waarmee ze in de laatste jaren geconfronteerd werden. Essenscia neemt de ervaringen uit ons land mee ten aanzien van de nuancering van eventuele repressieve inzet tijdens incidenten. 

'Voettrede'

De laatste presentatie werd gegeven door BASF Antwerpen waarin het gebruik en de risico’s van de zogenaamde ‘voettrede’ op ketelwagens aan de orde kwam. In België wordt die als een hoog risico bestempeld bij het rangeren van goederenwagons. Aan de hand van een risicoanalyse presenteerde BASF een manier van werken waarbij het gebruik van de ‘voettrede’ toch minder risico’s met zich meebrengt dan een aantal alternatieven.

Presentaties van het Operationeel RID-overleg nalezen? Neem contact op met Macco Korteweg Maris


Meer lezen over Duurzame logistiek