Vattenfall en Nobian dragen met flexibele chloorproductie bij aan stabiliteit stroomnet

Als eerste grootschalige industriële afnemer wordt Nobian’s chloorfabriek in Rotterdam toegevoegd aan Vattenfall’s flexibele capaciteit om het stroomnet beter in balans te houden. Door de samenwerking met Vattenfall kan Nobian inspelen op de toenemende fluctuaties in het stroomaanbod. Dit is nodig door het stijgende aandeel van zonne- en windenergie.

 

Door de samenwerking wordt 40MW aan flexibele capaciteit aan het net toegevoegd. Dit staat gelijk aan een vijfde van de chloorproductie van Nobian in Rotterdam. 

Nobian zal de chloorproductie aanpassen als er plotseling meer of minder stroom beschikbaar is. Als er minder stroom beschikbaar is, wordt de chloorproductie automatisch afgeschaald. Het tempo wordt weer opgevoerd als het aanbod dat toelaat. Deze aanpassing gebeurt volautomatisch door real-time ondersteuning van Vattenfall. 

Beter benutten energieaanbod 

Door het groeiende aandeel zonne- en windenergie kent het stroomaanbod steeds meer en grotere pieken en dalen. Om dit te balanceren gebruikt netbeheerder TenneT regelvermogen. Dit regelvermogen wordt ingekocht bij verschillende leveranciers, waaronder Vattenfall. Het regelvermogen bestaat uit een verzameling van productielocaties, met name gascentrales, die snel meer, of juist minder, stroom kunnen leveren. De chloorproductie van Nobian wordt hier nu aan toegevoegd. 

Verminderen van gebruik fossiele elektriciteitsopwekking 

Het huidige aanbod van regelvermogen komt nu toe vooral vanuit fossiele elektriciteitscentrales. Door de inzet van de flexibiliteit uit de chloorfabriek is minder fossiele energie nodig om het net te stabiliseren. Op deze manier leveren Vattenfall en Nobian een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie en het bereiken van hun ’duurzaamheidsagenda. Vattenfall streeft naar een fossielvrij leven binnen één generatie. Nobian streeft ernaar om in 2025 50% hernieuwbare energie te gebruiken. 

Lees het volledige bericht op de website van Nobian.