Praktische Safe-by-Designaanpak voor chemische producten en processen

NWO heeft als onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het programma ‘Naar een praktische Safe-by-Designaanpak voor chemische producten en processen’ gelanceerd. Het onderzoek richt zich op vroegtijdig meewegen van de effecten van nieuwe chemische stoffen, materialen, producten en processen. In totaal is er circa 3,2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek in consortia.

 

De ontwikkeling en implementatie van een praktische Safe-by-Designaanpak biedt de mogelijkheid om gezondheids- en milieueffecten tijdig mee te wegen. Dit vraagt om fundamentele chemische en toxicologische kennis. Daarnaast is praktijkgerichte kennis van productieprocessen, het toekomstig gebruik van de stoffen en processen en hun effecten gedurende de levenscyclus van essentieel belang. De beoogde impact van dit onderzoeksprogramma gaat verder dan alleen het gezamenlijk leren tussen consortiumpartners. Het gaat er ook om het geleerde zodanig te delen dat andere ontwikkelaars en onderzoekers hiermee op weg geholpen worden.

Lees meer