14.07.2021

Europees klimaatpakket Fit for 55 EU omvangrijk en cruciaal

Een belangrijk beleidspakket op een cruciaal moment op weg naar klimaatneutraliteit in 2050, zo ziet de chemische industrie het Fit for 55-plan dat vice-voorzitter Timmermans van de Europese Commissie vandaag heeft gepresenteerd.

 

De Europese belangenvereniging voor de chemische Industrie (Cefic) omarmt het pakket. “Fit for 55 is een belangrijke stap voor de Europese industrie en de Europese samenleving om het voortouw te nemen in de wereldwijde race naar klimaatneutraliteit in 2050”, zegt Cefic-voorzitter Martin Brudermüller. “Het geeft Europa de kans om voorop te lopen in investeringen in klimaatneutrale en circulaire technologieën.”

Ook Manon Bloemer, directeur van de Koninklijke VNCI, is enthousiast. “De Nederlandse chemische industrie heeft recent de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Ons rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ maakt duidelijk dat het een enorme opgave is om daar te komen. Maar met het juiste beleid zullen onze leden in staat zijn om competitieve en duurzaam geproduceerde producten op de markt te brengen. Fit for 55 is hiervoor een heel belangrijke stap voorwaarts.”

Volgens Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de VNCI, is de huidige herziening van de EU-ETS misschien wel de meest cruciale wijziging van dit systeem. “We verhogen de ambitie en duwen de CO2-prijs naar onbekende hoogte. Dat helpt om investeringen in baanbrekende technologieën te bevorderen. Maar dan moeten alle inkomsten uit de EU-ETS wel terugvloeien naar de economie om emissiereducties te ondersteunen. Dit vraagt om een slim systeem voor grenscorrectie (CBAM), zodat klimaatinvesteringen in Europa niet ten koste gaan van competitiviteit. Zo kunnen in Europa geproduceerde duurzame producten wereldwijd klimaatimpact hebben.”

Broekhof ziet in het pakket belangrijke elementen die de nationale klimaataanpak ondersteunen: “De Commissie zet in op ondersteuning van baanbrekende technologieën zoals (duurzame) waterstof en elektrificatie. We zijn dan ook verheugd over de voorgestelde verhoging van het Innovatiefonds. Bovendien baant de Commissie de weg voor een systeem van Contract for Difference, waardoor onrendabele maatregelen ondersteund kunnen worden en de transitie versneld wordt.”

Het Fit for 55-pakket wordt na de zomer in verschillende beleidsagenda’s verder uitonderhandeld met de Europese Raad en het Europees Parlement.