VNCI: “Waterstofnetwerk cruciale stap voorwaarts in transitie”

Het demissionaire kabinet wil dat Gasunie het bestaande gasleidingennetwerk gaat ombouwen tot een waterstofnetwerk. Volgens staatssecretaris Dilan Yesilgöz van Economische Zaken, verantwoordelijk voor het klimaatbeleid, is dit nodig om de klimaatdoelen te halen en tegelijkertijd de industrie in Nederland te behouden. 

 

“Dit is geweldig nieuws”, zegt Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid bij de Koninklijke VNCI. “In ons afgelopen voorjaar uitgebrachte rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’, waarin we de route laten zien naar een klimaatneutrale en circulaire chemische industrie in 2050, pleiten we nadrukkelijk voor een versnelling van de aanleg van de benodigde infrastructuur. Onder andere voor waterstof, als cruciale voorwaarde voor het halen van de klimaatdoelen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat het kabinet nu met deze concrete plannen komt. Het is een cruciale stap voorwaarts om de transitie tot een succes te maken.”

Duurzamer produceren 

Het landelijke waterstofnetwerk moet in 2027 klaar zijn en zal dan voor 85 procent uit bestaande aardgasleidingen bestaan. Het is de bedoeling dat in eerste instantie de zware industrie, waaronder de chemische industrie, daardoor duurzamer kan gaan produceren. “Alle industriële regio’s krijgen snel toegang tot de waterstofinfrastructuur”, zegt Han Fennema, CEO van Gasunie. “Dat geeft de Nederlandse economie een belangrijke uitgangspositie. De infrastructuur zal niet alleen onze havens en industriële clusters met elkaar en met waterstofopslaglocaties verbinden, maar ook met onze buurlanden. Daarmee wordt Nederland de toegangspoort naar Europa voor de wereldwijde waterstofmarkt.” 

Cluster Energiestrategie 

Er is momenteel nog weinig groene waterstof beschikbaar. "Maar we moeten nu alvast beginnen met het ombouwen van het leidingennetwerk”, aldus Yesilgöz. “Op termijn moeten er meer windmolenparken op zee komen om groene waterstof te kunnen maken." Het kabinet komt nog met een plan waarbij gebruik wordt gemaakt van de Cluster Energiestrategieën (CES), die per industriecluster inzicht geven in de behoefte aan transportcapaciteit. In combinatie met een tijdslijn voor het beschikbaar komen van leidingen moet dit leiden tot een onderbouwde uitrol en fasering van het landelijk waterstofnetwerk. Het definitieve besluit is aan het komende kabinet. 


Lees ook Chemie Magazine Cluster Energie Strategie Rotterdam/Rijnmond: "Het is tijd voor boter bij de vis"