24.06.2021

Elektrolyser project Air Liquide in laatste selectieronde Europees Innovatiefonds

ELYgator, het 200 MW elektrolyser project van Air Liquide, is geselecteerd voor de laatste selectieronde van de eerste oproep van het Europees Innovatiefonds voor innovatieve voorstellen voor grootschalige projecten op het gebied van hernieuwbare energie en koolstofarme technologieën.

 

Deze elektrolyser, die in Terneuzen komt te staan, kan met haar capaciteit grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof produceren en zo bijdragen tot het koolstofvrij maken van de industrie en de mobiliteit in Nederland en omliggende landen. ELYgator is een nieuwe stap in Air Liquide's stappenplan op weg naar koolstofneutraliteit in 2050 en de overkoepelende doelstelling van 3GW aan elektrolysecapaciteit in 2030.
 
Dit project wordt uitgevoerd in het industriebekken van Terneuzen, in Nederland, en zal worden aangesloten op de grensoverschrijdende pijpleidingnetwerken van Air Liquide. Dit levert een  optimale combinatie van flexibiliteit en efficiëntie op, waarbij de duurzame elektriciteit maximaal wordt omgezet in duurzame producten  rekening houdend met het periodieke en seizoensgebonden karakter van duurzaam opgewekte elektriciteit. De geproduceerde hernieuwbare waterstof zal gecertificeerd zijn en voldoen aan RED II (Renewable Energy Directive II). Het ELYgator-project zal ongeveer 4 miljoen ton CO2-uitstoot vermijden gedurende de eerste tien jaar van operatie, wat overeenkomt met de uitstoot van 4.400 miljoen vrachtwagenkilometers.
 
Baanbrekende projecten zoals ELYgator zijn nodig om de nationale en Europese klimaatambities te verwezenlijken, aangezien ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het koolstofarm maken van sectoren waar CO2-reductie moeilijk is, zoals de industrie en de zware mobiliteit. Om te kunnen concurreren met de huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie, zullen overheidssteun en regelgevend kader, zoals een effectieve uitvoering van RED II in zowel Nederland als België, van cruciaal belang zijn. Air Liquide heeft haar definitieve ELYgator-aanvraag voor de laatste selectieronde van het Europees Innovatiefonds op 23 juni ingediend.