SDN publiceert ‘Samenwerking Industrie’

Safety Delta Nederland (SDN) heeft de brochure ‘Samenwerken Industrie’ gepubliceerd. Doel van de publicatie is om Brzo-bedrijven via de betrokken brancheorganisaties en vakverenigingen te stimuleren om deel te nemen aan de SDN-activiteiten. Dat geldt specifiek voor de activiteiten in het SDN KennisCentrum.

 

In de brochure geeft SDN aan op welke manier zij bedrijven ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor specifieke veiligheidsvraagstukken.

Safety Delta Nederland (SDN) is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse (petro)chemische industrie en haar ketenpartners, wetenschapsinstellingen en de overheid. De SDN ambitie is dat de Nederlandse (petro)chemische industrie anno 2030 de veiligste ter wereld is en daarmee een internationaal gewaardeerde en erkende toppositie heeft op het terrein van ontwikkeling en implementatie van veiligheidsconcepten met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke stoffen.

Meer informatie over Safety Delta Nederland vind je op de website.

Download de brochure