Strategische gebiedsvisie omgeving Chemelot

Hoe zorgen we er samen voor dat we ook in de toekomst in de omgeving van Chemelot op een veilige, gezonde én duurzame manier kunnen wonen, werken, recreëren, ondernemen en innoveren? Hoe gaan we met de beschikbare ruimte om? En hoe houden we de economie vitaal terwijl we rekening houden met mens en milieu? 

 

In de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot geven de provincie Limburg, de gemeenten Sittard-Geleen en Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM gezamenlijk antwoord op deze vragen. 


Chemieclusters in Nederland | Steden boven én onder de grond


Om tot goed afgewogen antwoorden te komen, werd er samen met de inwoners rondom Chemelot, verschillende belangengroepen, Waterschap Limburg en de gemeente Beek naar de toekomst gekeken. Het hoofddoel: het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving van Chemelot in de periode tot 2050.

Er werden drie leidende ambities geformuleerd:

  1. We streven naar een circulaire en innovatieve economie
  2. We willen een sterk en gezond stedelijk gebied
  3. We versterken een b(l)oeiend landelijk gebied

Lees het volledige bericht over de Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot.

Chemieclusters Nederland

Nederland heeft een gunstig vestigingsklimaat voor de chemische industrie omdat er de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Zo zijn belangrijke grondstoffen beschikbaar of kunnen deze worden aangevoerd via de haven van Rotterdam of via pijpleidingen. Daarnaast zijn er directe lijnen tussen de belangrijkste chemiecentra in Nederland en die van België, Duitsland en Noord-Frankrijk.

Ons land huisvest, mede vanwege die gunstige geografische ligging, een aantal unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Chemelot is daar een van. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. 

Lees meer over de chemieclusters

Foto: Chemelot