Ondernemingsraden industrie roepen politiek op: ‘Laat ons de toekomst van Nederland in Nederland maken’

De ondernemingsraden van industriebedrijven in Nederland roepen vandaag de politiek op om ambitie te tonen en een duurzame toekomst voor Nederland mogelijk te maken. Nederland heeft een trots verleden en we hebben samen met de industrie ons land tot één van de mooiste ter wereld ‘gemaakt’. Dat moeten we beschermen.

 

Industriebedrijven moeten ruimte en tijd krijgen om te verduurzamen, anders staan tienduizenden banen op het spel. ‘Voer in crisistijd geen maatregelen in die onze industriebedrijven de grens over jagen’, schrijven zij in het pamflet #TrotsOpOnzeIndustrie.

In de campagnes naar de Tweede Kamerverkiezingen klinkt de roep om Nederlandse industriebedrijven nog zwaarder te bestraffen voor hun CO₂-uitstoot. De ondernemingsraden vrezen dat industrie ‘weggepest’ wordt met strenge regels, waardoor vieze fabrieken in verre landen vrij spel krijgen. Dit gaat ten koste van tienduizenden banen. Niet alleen in de industrie zelf, maar ook bij talloze mkb-bedrijven in de regio die hiervan afhankelijk zijn. 

 De gezamenlijke ondernemingsraden schrijven: ‘De Nederlandse industrie heeft een trots verleden. We hebben Nederland letterlijk tot één van de mooiste landen ter wereld ‘gemaakt’. Met het staal voor de Deltawerken tot onze fietsen. Met het dubbele glas voor onze warme huizen van baksteen. Met de innovatieve materialen voor onze smartphones en stiller asfalt.’

De werknemers willen dat er ruimte komt voor de industrie om de groene toekomst – waaronder CO₂-neutraal zijn in 2050 – zelf uit te vinden: ‘Zelf bouwen. Zelf ‘maken’. ‘Wij willen investeren in de toekomst van een duurzame industrie. Zodat wij Nederland mee uit de crisis kunnen trekken. En kunnen verduurzamen. Wij zijn een land van makers!’

De oproep aan de politiek richt zich met name op de durf om te investeren in innovatieve verduurzaming en aan te sluiten bij het Europese klimaatbeleid (zoals de SER bepleit). Jongeren moeten toekomstperspectief krijgen met groene banen in de industrie door passende opleidingen.