18.02.2021

Mkb-partners gezocht voor projecten duurzame chemie en industrie

Wil jij als mkb-onderneming partner zijn in een project met een hogeschool of universiteit waarbij je samen werkt aan innovaties voor duurzame chemie en een schonere industrie? De regeling KIEM-GoChem stimuleert 1-jarig verkennend onderzoek met subsidie. Deelnemende partners financieren 25% van het subsidiebedrag.

 

KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal 1 mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool of universiteit). De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 in natura en € 5.000 in cash bij. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus kan dat in de openstaande ronde in zijn geheel in natura.

De subsidie is maximaal € 40.000 per aanvraag. De kennisinstelling krijgt de subsidie. De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemiekennisinstellingen. Deze omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Het Regieorgaan Sia voert deze regeling uit.

De projecten hebben minimaal één chemische innovatiecomponent. Ze moeten vallen binnen de volgende thema's:

Duurzame chemie:

  • Bronnen en grondstoffen
  • Chemische processen en technologie
  • Moleculen en materialen
  • Verwerking en toepassing
  • Keten en business model
  • Hergebruik en recycling

Missie industrie:

  • Sluiting van industriële kringlopen
  • CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.