2020 in 12 terugblikken

Chemie is een vitale sector in ons land. Dat bleek eens te meer in het afgelopen jaar dat in het teken stond van corona. Handgel, mondkapjes en spatschermen: ze zouden er niet zijn zonder chemie. Maar er gebeurde meer in 2020. Een overzicht in 12 korte terugblikken. 

 

"Duurzame chemie: we gaan het doen!"

Manon Bloemer: “CO2-neutraal en circulair. In 2050. Daar moeten we naar toe. De chemische industrie heeft hierin een centrale rol. De uitdaging is groter dan een bedrijf, een chemiecluster of een land. Het is een wereldwijde opgave die vraagt om innovatie en samenwerking. De Koninklijke VNCI pakt de Transitie als Kans2 met beide handen aan. Een klimaatneutraal Nederland. Het kan. Het moet. En we gaan het doen!”


Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzamheid | Chemie in beweging 

Deze laatste dagen van het jaar blikt Martijn Broekhof van het cluster Klimaat, Energie, Innovatie en Duurzaamheid graag terug op een veelbewogen jaar. "Paradoxaal genoeg hebben we ondanks de corona-crisis die ons meer dan ooit heeft thuisgehouden, een enorme hoeveelheid werk verzet. Wijzelf en de wereld om ons heen zijn meer dan ooit in beweging en ik ben ongelooflijk trots op mijn collega’s en onze leden met wie we dat mogelijk hebben gemaakt."

Het jaar van de nationale CO2-heffing


Human Capital | Op zoek naar talent

Nieuw talent interesseren voor de chemie, dat is een van onze HC-doelen. De chemische industrie heeft mensen nodig om de klimaattransitie te versnellen. We lanceerden dit jaar onder andere de campagne Wij zijn Chemie, digitale rondleidingen en gastcolleges bij chemiebedrijven voor scholieren van middelbare scholen. In februari gingen we van start met de campagne Women in Chemistry. Maritza, Shauna, Cristina en Marloes vertelden in een videoboodschap waarom werken in de chemie zo ontzettend leuk is. Meer vrouwen in de chemie: een pleidooi dat VNCI-directeur Manon Bloemer ook nog eens onderstreepte in een groot interview met het FD. Trots waren we dan ook op de verkiezing van Mirjam Verhoeff tot Plant Manager of the Year. 


Veiligheid, Gezondheid en Milieu | Veiligheid is cruciaal

"Veilig en gezond werken in de chemische industrie was juist dit jaar - met corona - heel dynamisch. Een belangrijk deel van ons ‘VGM-werk’ in 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Samen met onze leden hebben we op een veilige en gezonde manier de bedrijfscontinuïteit overeind gehouden. Chemie is niet voor niets een vitale sector. Peter Bareman blikt in zijn column terug op een bijzonder jaar." 

Lees de column van Peter


Ondernemerschap

We hebben dit jaar met onze leden de handreiking PSMA (Process Safety Management Aanpak) ontwikkeld. Deze handreiking ondersteunt mkb-chemiebedrijven bij het invoeren en in stand houden van een goed procesveiligheidsmanagementsysteem. We gaven twee webinars over de Omgevingswet en Vrijhandelsakkoorden en organiseerden twee online workshops over werving & selectie. Ook hebben we de online informatievoorziening over subsidieregelingen geoptimaliseerd en de lobby updates inzichtelijker gemaakt. Verder bespraken we in de mkb-beleidsgroep op regelmatige basis de laatste ontwikkelingen in de chemie.   

Check de informatiepagina over subsidieregelingen


2020 en corona

De impact van chemie werd onderstreept bij het uitbreken van het coronavirus. Mondkapjes, desinfecterende handgel en spatschermen: ze zouden er niet zijn zonder de chemische industrie. We publiceerden veel nieuwsartikelen en hielden online het laatste nieuws bij voor onze leden. 

'Pa, ik ben trots op je'


Prinsjedag | Groen uit de crisis

Economisch herstel stond centraal in de Miljoenennota van dit jaar. Herstel dat bij voorkeur ‘groen’ wordt uitgevoerd met duurzame investeringen. Een ambitie die de VNCI toejuicht. We analyseerden alle plannen en zetten ze online op een rij. 

Onze analyse


Duurzaamheidsverslag 2020 | Naar een duurzame chemie

Duurzame chemie. Dát is het doel. Het commitment van de chemische industrie om dit te bereiken, is groot. In Nederland, én wereldwijd. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn hiervoor de basis. In het Duurzaamheidsverslag geven we jaarlijks een update over de duurzaamheidsambities en de behaalde resultaten van de Nederlandse chemiesector.

Lees het Duurzaamheidsverslag


Chemie in de media

Dankzij onze proactieve persbenadering hebben we in 2020 veel landelijke dagbladen en andere media gehaald. Van de inzet van chemie bij de bestrijding van corona in het FD en het Algemeen Dagblad tot de omslag naar waterstof bij VNCI-lid Nedmag in de Volkskrant en Bernard Wientjes bij BNR en Nieuwsuur


Onze inzet in Den Haag

Om de politiek te informeren over het belang van de chemische industrie, is er veel contact met ‘Den Haag’. De klimaat- en energietransitie, biogrondstoffen en corona waren een paar belangrijke onderwerpen waarover met veel Kamerleden gesproken is. Zo leverden we input voor de discussie over de effecten van de coronacrisis en kwam het VNCI-position paper aan bod in het rondetafelgesprek over biomassa. In een podcast gaven we een vooruitblik op de Tweede Kamerverkiezingen. We organiseerden, coronaproof, toch nog drie werkbezoeken. SP-Kamerlid Van Gerven bezocht Aspen Oss, Moorlag (PvdA) bracht een bezoek aan Nouryon en BioMCN en in september lieten we CDA-Kamerlid Von Martels een kijkje nemen bij Avantium en Nouryon. Waardevolle bezoeken die onder andere resulteerden in vragen van Moorlag om de VNCI te betrekken bij de kabinetsinzet Techniekpact 2021. 


Chemie Magazine | Voor en over de chemie

Al jaren hét magazine voor en over de chemie. In de 11 papieren edities die we dit jaar uitbrachten een grote mix van artikelen, interviews en rubrieken als Vermeden emissies, Sustainable Development Goals en Werken in de chemie. Vanaf 2021 gaat Chemie Magazine nog meer naar online en wordt de printversie 6 keer gemaakt. 


Social media

We hebben onze social mediakanalen in het afgelopen jaar uitgebreid en veelvuldig ingezet. Meer berichten plaatsen, gericht personen en organisaties betrekken bij onze verhalen en laten zien wat de chemie doet. Met succes: we groeiden bijvoorbeeld flink op LinkedIn. In het afgelopen jaar kregen we er ruim 1.000 nieuwe volgers op dit platform bij. Daarnaast zijn we ook actief op Twitter, Instagram, Spotify en YouTube

Volg je ons al op LinkedIn?