Laatste kans: registratie of vergunning stralingsbronnen ANVS

Ondernemers die werken met stralingsbronnen, zoals röntgenapparatuur en XRF (röntgenfluorecentiespectrometrie), hebben daarvoor een registratie of vergunning nodig van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

 

Voordat het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) van kracht werd in 2018, volstond vaak een melding bij de ANVS. Veel ondernemers hebben deze melding tijdig omgezet naar een registratie of vergunning. De ondernemers die dit niet gedaan hebben en nog steeds stralingsbronnen hebben en ermee werken zijn intussen in overtreding. Zij krijgen tot 15 april 2021 een laatste kans om deze overtreding nu te beëindigen.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met Florine Hartman, Communicatieadviseur ANVS via florine.hartman@anvs.nl.