Diana Visser (Corbion) verkozen tot ‘SDG Pioneer van Nederland’

Diana Visser wilde altijd al een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld, maar koos daarvoor niet een ngo maar het bedrijfsleven. Corbion om precies te zijn, waar ze in 2001 na haar studie biotechnologie en haar promotieonderzoek naar het modelleren van gistmetabolisme terechtkwam. "Bij zo’n bedrijf kon ik veel meer impact maken dan gaan protesteren”, zegt ze.

Ze heeft bij Corbion de afgelopen jaren from scratch de duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd op basis van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, en inmiddels zijn die volledig geïntegreerd in de Corbion-strategie. Het heeft haar recent de titel '2020 SDG Pioneer van Nederland' opgeleverd, een award die het Global Compact Netwerk Nederland uitreikt aan een professional die in zijn of haar werk op innovatieve en impactvolle wijze een uitzonderlijke bijdrage levert aan de SDG’s. De prijs is geïnitieerd door het UN Global Compact ('Using business for a better world'). Medewerkers van Global Compact-bedrijven kunnen zich aanmelden of genomineerd worden door collega’s. Uit het juryrapport: 'In haar rol als senior director Sustainability bij Corbion heeft ze ervoor gezorgd dat de SDG’s 2, 3 en 12 geheel verweven zijn met de strategie van het bedrijf en samen met haar team zijn ambitieuze doelen gezet om bij te dragen aan de 2030 Agenda van de Verenigde Naties.’

Waarom juist de SDG's 2, 3 en 12?

Diana Visser: "We hebben de SDG's gelinkt aan ons producten-portfolio en vervolgens gekeken wat de revenues waren, en toen kwam naar voren dat we op deze drie SDG's de meeste impact kunnen maken. Zo kwamen we op SDG 2, Geen honger, omdat we ingrediënten leveren voor de voedingsindustrie, onder andere een product voor verlenging van de houdbaarheid, wat een bijdrage levert aan vermindering van de voedselverspilling. Met onze medische toepassingen, zoals onze oplosbare polymeren die bij operaties gebruikt worden, leveren we een bijdrage aan SDG 3, Goede gezondheid en welzijn. En met onze transitie naar duurzame productie leveren we een bijdrage aan SDG 12, Verantwoorde consumptie en productie. We hebben geen aparte duurzaamheidsstrategieën meer, maar een strategie die in lijn is gebracht met de SDG's. De SDG's zijn daarin volledig geïntegreerd. Overigens spelen ook andere SDG's bij ons een rol. Zo dragen we bijvoorbeeld met visvoer uit algen, als alternatief voor visvoer gemaakt uit vis, bij aan SDG 14, Leven in het water. Maar dat is nog maar een klein percentage."

 

"Ik vind SDG 12 mooi omdat die veelomvattend is, en responsible, met respect voor mens en planeet"

 

Wat zijn Corbion's doelen om bij te dragen aan de SDG's?

“We hebben doelen geformuleerd voor 2025 en 2030. Zoals, gelinkt aan SDG 2: in 2025 honderd procent gecertificeerd suiker gebruiken. Denk aan mensenrechten-aspecten, zoals geen kinder- en dwangarbeid, geen verbouwing van suikerriet in beschermde gebieden of die een bepaalde ecologische waarde hebben, duurzame landbouw zonder gebruik van pesticides, en uiteraard is de veiligheid van onze leveranciers een belangrijke eis. Verder willen we, ook voor 2025, alleen ontbossingsvrije grondstoffen inkopen. We hebben ook targets op CO2-reductie, die goedgekeurd zijn door het Science Based Targets Initiative. Doelstelling is om onze CO2-uitstoot per ton product met een derde te verminderen in 2030 ten opzichte van 2016, over alle drie de scopes, dus zowel energie-gerelateerd als gerelateerd aan grondstoffen en transport. In 2025 willen we al 20 procent reductie bereiken. Daarnaast willen we voor alle producten die bijdragen aan SDG 12 in 2025 al een life cycle assessment hebben. Daarbij kijken we naar de impact op het milieu, maar we gaan ook een social assessment doen, waarbij je kijkt naar de impact op de mens."

Site & plant director Gerwin Meulenbeld en Diana Visser strijken de SDG-vlag.

Jullie grondstof is suiker. Concurreer je daarmee niet met voeding?

"Onze grootste toepassing is in voeding, dus daar is er geen concurrentie, eerder een positief effect omdat we voedselverspilling helpen verminderen. En als je kijkt naar onze toepassingen voor bijvoorbeeld bioplastics en elektronica, daarvoor geldt dat onze grootste productielocatie voor melkzuur in Thailand maar een fractie van de suiker gebruikt van de totale hoeveelheid die daar geproduceerd wordt."

Jullie melkzuur is grondstof voor het afbreekbare bioplastic pla. Kan dat concurreren met fossiel plastic?

"Uit de uitbreiding van onze melkzuurproductiecapaciteit de afgelopen jaren en de recent aangekondigde bouw van een grote pla-fabriek in Frankrijk door onze joint venture met Total kun je afleiden dat er voldoende ruimte is voor dit soort plastics met duurzaamheidsaspecten en bepaalde functionaliteiten."

Je zei dat jullie de CO2-uitstoot terug willen brengen. Maar jullie grondstof is biobased, dan stoten jullie toch al nauwelijks fossiele CO2 uit?

"Als onze producten aan het einde van de cyclus weer afval worden is alle CO2 die vrijkomt afkomstig uit hernieuwbare grondstoffen, dus niet fossiel. Maar de energie-gerelateerde uitstoot in scope 1 is deels wel fossiel, want wij gebruiken bij de productie aardgas, om water te verdampen. Dat willen we uiteraard zo laag mogelijk houden."
 

"Met onze producten-portfolio kunnen we op de SDG’s 2, 3 en 12 de meeste impact maken"

 

Als je kijkt naar de klimaatdoelstellingen voor 2050, zou je in Corbion de toekomst van de chemische industrie kunnen zien: volledig biobased, duurzaam, weinig CO2-uitstoot. Hoe kijk jij in dit opzicht naar de rest van de chemische industrie in Nederland?

"De chemie verkeert in de unieke positie dat we met onze producten een bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2 verder in de keten. Dat is fantastisch. Maar dat kan geen excuus zijn voor de eigen uitstoot. Veel bedrijven zijn goed bezig, maar over het algemeen kan er volgens mij nog wel een tandje bij. Ik denk dat er door bedrijven iets te veel geklaagd wordt rond de Green Deal en de aangekondigde beprijzing van CO2. We moeten gewoon aan de slag om de CO2-uitstoot te verminderen, zodat je uiteindelijk ook minder last hebt van beprijzingen. Ook bij Corbion gaat het voor de locatie in Gorinchem om veel geld, maar uiteindelijk verdien je de investeringen in CO2-reductie terug. Belangrijk is om doelen te stellen en vervolgens te kijken wat er mogelijk is, en accepteer ook een wat langere terugverdientijd."

In welke consumentenproducten zijn jullie producten uiteindelijk te vinden?

"In ongeveer elke industrie worden onze producten toegepast. In brood en vleeswaren, om deze langer houdbaar te maken. In bepaalde verpakkingen. Het polymelkzuur wordt toegepast in hechtdraad bij operaties, dat na verloop van tijd in het lichaam oplost. Wat ook geldt voor bij operaties gebruikte schroeven, zodat de patiënt daarna niet nogmaals onder het mes hoeft. De zure component bij snoep zoals zure matten is ook van ons afkomstig. Verder leveren we een coating voor medicijnen zodat deze langzaam worden afgegeven, met als voordeel minder bijeffecten."

Je gaat straks in New York Nederland vertegenwoordigen tijdens de selectieronde voor de mondiale titel UN Global Compact SDG Pioneer 2020. Wat ga je doen als je wint?

"Dan ga ik net als nu het belang van duurzaamheid en SDG's uitdragen, via optredens, interviews. Alleen dan op een nog groter podium. Dat zou fantastisch zijn."

Heb je ook een persoonlijke favoriete SDG?

"SDG 12, Verantwoorde consumptie en productie. Ik heb ooit voor chemie en biotechnologie gekozen om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van producten op basis van hernieuwbare grondstoffen. Daarom ben ik ook bij Corbion gaan werken. Het product pla is sterk gelinkt aan SDG 12, omdat de circulaire economie erin zit. Daarnaast vind ik SDG 12 mooi omdat die veelomvattend is, en responsible, met respect voor de mens en de planeet. En het gaat om zowel productie als consumptie, er zit een gedeelde verantwoordelijkheid in tussen consumenten en producenten, die ik wel onderschrijf. Het moet uiteindelijk van beide kanten komen."


Diana Visser studeerde chemische technologie en biotechnologie in Delft. Later verdiepte ze zich in diverse studies in corporate social responsibility en sustainable business strategy. Ze werkt sinds 2001 bij Corbion, in diverse functies, vanaf 2015 als sustainability director en sinds 2018 als senior director Sustainability.


Corbion

Corbion is voortgekomen uit CSM (Centrale Suiker Maatschappij), die bakkerijproducten en ingrediënten voor onder meer bakkerijen produceerde. Eind jaren 60 werd gestart met de productie van melkzuur uit gefermenteerde suiker. Sinds in 2013 de bakkerijactiviteiten werden verkocht, produceert Corbion melkzuurtoepassingen voor de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. In Thailand is in 2011 een lactidefabriek geopend. Het uit melkzuur gemaakte lactide is een grondstof voor polymelkzuur (pla), een biologisch afbreekbaar bioplastic. Deze lactidefabriek en de in 2018 geopende pla-fabriek in Thailand zijn inmiddels onderdeel van de joint venture Total Corbion PLA. Recent heeft Corbion aangekondigd om samen met Total een tweede bioplasticsfabriek te bouwen in Frankrijk, met een verwachte capaciteit van 100.000 ton per jaar. Daarmee wordt dit de eerste pla-productiefaciliteit op wereldschaal in Europa. Corbion gaat het melkzuur leveren.

Corbion heeft in Nederland een hoofdkantoor in Amsterdam, waar ongeveer 40 mensen werken, en een grote productielocatie met R&D-faciliteiten in Gorinchem, met 536 werknemers. Verder zijn er productielocaties in Noord-Amerika, Brazilië, Thailand en Spanje.

Foto’s: Corbion


Nieuws en achtergrondartikelen over en voor de chemische industrie lezen in Chemie Magazine? Abonneer je gratis