Advies aan Frans Timmermans (EC) voor Carbon Border Adjustment Mechanism

De NVDE stuurde samen met de Koninklijke VNCI en anderen een brief aan eurocommissaris Frans Timmermans over het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). In de brief worden mogelijkheden genoemd voor de vormgeving van dit instrument, dat in Timmermans’ Green Deal wordt genoemd. Met deze brief willen we aandacht vragen voor een gedegen en inclusief onderzoek naar alle relevante opties.

 

Wat is het Carbon Border Adjustment Mechanism?

Het is een essentieel onderdeel van het pakket aan beleidsmaatregelen dat Europa voorstelt op weg naar een klimaatneutraal continent in 2050. Klimaatverandering houdt zich niet aan grenzen en internationale handel ook niet. Het mechanisme moet ervoor zorgen dat de chemiebedrijven bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering én onze positie behouden in de wereldmarkt. Het is cruciaal dat we onze duurzame en duurzaam geproduceerde producten af kunnen zetten in de wereldmarkt en niet alleen in Europa. Een CBAM die zich beperkt tot de Europese markt is voor de chemie in Nederland onvoldoende. 

Met schone producten de wereldmarkt blijven bedienen

Martijn Broekhof, Hoofd Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid: "De Nederlandse chemie exporteert zo’n 80% van de productie naar het buitenland. Daarvan gaat zo’n 20% de wereldmarkt op. We willen met de CBAM niet alleen voorkomen dat meer vervuildende producten Europa binnenkomen, maar ook dat schonere producten de wereldmarkt kunnen blijven bedienen. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de economie."

De vier opties voor een CBAM

De vier opties die voor een CBAM in aanmerking komen zijn onderzocht door CE Delft en EY op praktische en juridische haalbaarheid. Een Vergoeding Externe Kosten (VEK)/ External Cost Charge (ECC) verdient nadere uitwerking, vinden de ondertekenaars.

  • belasting aan de buitengrens
  • uitbreiding van het huidige ETS-systeem
  • ‘schaduw-ETS’ (rechten die de prijs van ETS weerspiegelen) 
  • vorm van accijns op producten voor sectoren met een hoog risico op carbon leakage

Lees de brief