Energietransitie in coronatijden

"Chemiebedrijven zijn terughoudend met investeringen, maar gaan volop door met het ontwikkelen van nieuwe duurzame processen. De energietransitie mag niet ten koste gaan van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse chemiesector. Nederland heeft een unieke positie met windparken en lege gasvelden op de Noordzee, zijn havens en pijpleidingnetwerken. Dat stelt de industrie in staat om in 2050 bijna geheel CO2-neutraal te zijn.”

 

Dat zegt VNCI-voorzitter Bernard Wientjs In het nieuwste Venster magazine van Shell. Hij gaat in op de effecten van de coronacrisis en de energietransitie. Het is heel normaal dat een bedrijf de gevolgen afwacht van de daling van omzet door ontwikkelingen van buitenaf, aldus Wientjes: “Vanwege die onzekerheid heeft de branchevereniging de regering gevraagd de CO2-heffing voor de industrie, die in 2021 zou ingaan, op belangrijke onderdelen aan te passen en de impact zeer zorgvuldig te wegen. Een nationale heffing levert een groot risico op, omdat ze – zonder voldoende mitigerende maatregelen – de internationale concurrentiepositie van de bedrijven verslechtert, waarvan een groot deel al verzwakt is door de crisis.”

Het hele artikel lees je hier.