15.07.2020

Torenvalkfamilie voelt zich thuis bij Yara Sluiskil


Op het terrein van VNCI-lid Yara Sluiskil zijn dit jaar maar liefst zes jonge torenvalken uitgevlogen. Onder goede omstandigheden leggen torenvalken normaal gesproken vijf tot zes eieren. Het is bijzonder dat dit jaar ook alle zes de jongen gezond en wel het nest hebben verlaten. 

 

Afgelopen week ontdekte hoofdoperator en vogelliefhebber Hamid het nest tijdens een controleronde over de fabriek. "Torenvalken en slechtvalken maken meestal een nest in de hijsgaten van de absorptiekolommen van de fabrieken of op de ketels van de centrale. We zien ze ieder voorjaar terugkomen, maar zes tegelijk heb ik nog nooit eerder gezien." Naast de torenvalken lopen en vliegen er nog veel meer beesten op en rond het terrein. De slechtvalk die regelmatig op het terrein van Yara broedt, helpt mee om het duivenbestand op een natuurlijke manier binnen de perken te houden. Yara is in 2014 gestart met het project tijdelijke natuur en het terrein heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een prachtig gebied. 

Yaraterrein fijne nestplaats voor torenvalken