EU-herstelplan: herstart Europa en focus op groene transitie

Als de coronacrisis een ding duidelijk gemaakt heeft, dan is het wel de noodzaak om een sterke (chemische) industrie in Europa te hebben én te houden. Een Europees herstelplan moet hierbij gaan helpen.

 

In dit plan wordt een oproep gedaan om de economie te herstarten en - in lijn met de Europese Green Deal - investeringen te doen in een groene en digitale transitie. De chemische industrie heeft een sleutelrol bij de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie.

Klimaattransitie als kans

De Koninklijke VNCI ondersteunt de oproep van de Europese chemieorganisatie Cefic om achter het herstelplan te staan. VNCI-directeur Manon Bloemer: “Wij zien de klimaattransitie als een kans om de productiecapaciteit in Nederland en Europa te versterken. Dat kan alleen succesvol zijn als Europa aantrekkelijk genoeg blijft voor bedrijven om investeringen te doen. Het EU-herstelplan heeft dus een sterke industrievisie nodig, gebaseerd op de Green Deal. De hele keten van de (maak)industrie, inclusief de chemie, is geraakt door COVID-19 en de vooruitzichten zijn onzeker. Het is daarom belangrijk om te investeren in de ontwikkeling van bijvoorbeeld waterstof, chemische recycling, CCS (koolstofafvang en -opslag) en CCU (koolstofafvang en -gebruik) en alle infrastructuur die daarvoor nodig is.”

 

“Onze prioriteit is om de groene transitie te doorlopen en tegelijkertijd onze productiecapaciteit in Europa te vergroten.” Marco Mensink, directeur-generaal Cefic

 

EU4Health

In het kader van de herstart en stimulering van de Europese economie is ook het nieuwe EU4Health-programma opgezet. Doel van dit programma is onder andere de productie van actieve farmaceutische ingrediënten (API’s) terug te halen naar Europa. De VNCI is blij met dit initiatief. De afhankelijkheid op dit vlak van landen buiten de Europese Unie is al langer onderwerp van gesprek. Zo kwam het 'reshoren' van API’s naar Europa ook aan de orde tijdens een recent werkbezoek van SP-Kamerlid Henk van Gerven aan Aspen Oss.

Op 17 en 18 juli komen de Europese regeringsleiders bij elkaar om te praten over het herstelplan.

Lees ook | The EU Chemical Industry: an EU recovery plan aligned with the European Green Deal goals is our opportunity to create a more resilient Europe