13.07.2020

Chemieclusters Nederland: ‘steden’ boven én onder de grond


Ons land huisvest, mede vanwege haar gunstige geografische ligging, vijf unieke chemieclusters die samen de ruggengraat van de Nederlandse chemische industrie vormen. Voor de productie, het vervoer en het gebruik van bijvoorbeeld grondstoffen en energie zijn deze clusters onderling nauw met elkaar verbonden en wordt er intensief samengewerkt. Elk chemiecluster is een ‘stad’ aan installaties en bedrijvigheid op zich.

 

De Koninklijke VNCI ondersteunt de clusteraanpak en zet in op vier speerpunten: innovatie, klimaat/energietransitie, infrastructuur en veiligheid. In een serie online artikelen brengen we de chemieclusters in beeld en spreken we met ondernemers uit de chemische industrie die verbonden zijn met een van de clusters.

 

 

Een concurrerende chemie

De clustering van chemiebedrijven bestond al langer, maar het was voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken die het belang ervan in 2014 onderstreepte. Met name het feit dat chemiebedrijven buiten Europa structureel minder hoeven te betalen voor energie en grondstoffen, vereist maximale inzet op samenwerking, efficiëntie en innovatie. De chemie, door de overheid gekenmerkt als vitale sector, kan op die manier blijven concurreren met andere landen. Inzet werd de versterking van de regionale chemieclusters: een betere internationale concurrentiepositie, innovatiestimulering en verduurzaming van de sector.

De Nederlandse chemieclusters

  • Noord-Nederland
  • Noordzeekanaalgebied
  • Rotterdam-Moerdijk
  • Zeeland/West-Brabant
  • Chemelot

Chemiebedrijven die niet in een fysiek cluster zitten maar geografisch verspreid over ons land gevestigd zijn worden op een andere manier door VNCI benaderd in het zesde (virtuele) cluster (door de overheid gerubriceerd als Overige).

De chemische industrie is van groot belang voor de economische welvaart, het welzijn en de werkgelegenheid in ons land en zij speelt een belangrijke rol bij de oplossing van de grote uitdagingen in deze wereld zoals klimaatverandering, voldoende voedsel en een vergrijzende bevolking.

De online serie over de chemieclusters en chemieondernemers verschijnt binnenkort op onze website.


Gerelateerde tag(s): Chemieclusters