08.07.2020

Biogrondstoffen nodig voor circulaire en CO₂-neutrale chemische industrie

De Koninklijke VNCI verwelkomt het duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het rapport doet recht aan de verschillende, soms tegenstrijdige, perspectieven op duurzaamheid die heersen in het debat rond biomassa. Daarin ziet de SER een noodzaak voor beleid, gericht op snelle opbouw van hoogwaardige inzet van biogrondstoffen, onder andere in de chemie.

 

De VNCI onderschrijft deze visie. In een circulaire en klimaat neutrale economie zien wij een belangrijke rol voor biogrondstoffen als bouwsteen voor materialen. Van suikerbiet tot aardappelen, van bermgras tot snoeiafval vormen biogrondstoffen een waardevolle bron van koolstof. De diversiteit is groot en het potentieel in toepassing enorm veelzijdig.

Rosienne Steensma, senior beleidsmedewerker Procesveiligheid, Klimaat, Energie & Milieu bij de VNCI: “De komende jaren zijn cruciaal voor de opbouw van een hoogwaardige bio-economie. Het vraagt grote risicovolle investeringen om nieuwe innovatieve en duurzame waardeketens op te bouwen. Daarbij past een overheid die duidelijk is over de kaders – zoals het SER duurzaamheidskader – maar ook duidelijk is over haar ambitie, zodat ondernemers deze investeringen kunnen realiseren.”

Biogrondstoffen hard nodig voor verduurzaming

De SER stelt terecht voorop dat we biogrondstoffen heel hard nodig hebben voor verduurzaming van de samenleving. Nu, over 10 jaar en ook in 2050. Het rapport laat duidelijk zien dat de rol van biogrondstoffen steeds verandert. Waar tot op heden energetische toepassingen (elektriciteit, brandstof en warmte) dominant waren, zien we in het eindbeeld juist hoogwaardige toepassingen in materialen, chemie en deels in lucht- en scheepsvaartbrandstof totdat ook daar alternatieven ontwikkeld zijn. Steensma: “Als we circulaire productie van de grond willen krijgen moeten we daar nu volop op inzetten. Denk hierbij aan subsidies voor zowel vernieuwende technische oplossingen als aan opschaling van bestaande kleinschalige initiatieven. Veel meer dan nu in het klimaatakkoord gebeurt. In plaats van uitstoot bestraffen, wordt het tijd om het maken van circulaire producten te belonen.”

Transitie als kans

In de routekaart Chemistry for Climate beschrijft de Nederlandse chemische industrie hoe ze klimaatneutraal kan worden in 2050. Een onderdeel van de oplossing is de inzet van biomassa voor materialen. Daarmee verduurzamen we niet alleen onze eigen productie, maar de hele product- en koolstofketen. Door plantaardige koolstof te benutten in materialen wordt de CO2 langere tijd vast gehouden en werken we toe naar een circulaire en duurzame samenleving.

Lees hier meer over de kansen van Biomassa voor de chemie.