04.06.2020

Financieringsprogramma Innovation Fund binnenkort open

Bedrijven en consortia die bezig zijn of gaan met innovatieve koolstofarme technologieën kunnen binnenkort financiering aanvragen via het Innovation Fund. Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt van 2020 tot en met 2030. Het totaalbudget is € 10 miljard. Het is de bedoeling dat de eerste call open gaat in juni of juli 2020 met een deadline voor de verkorte aanvragen in september of oktober 2020.

 

De projecten die Innovation Fund onder meer steunt zijn:

  • Koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
  • Producten die koolstof-intensieve producten vervangen
  • CCU, carbon capture and utilisation
  • CCS, carbon capture and storage
  • Duurzame energieopwekking
  • Energieopslag

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, alleen of in consortiumverband. Het is van belang dat een ETS-plichtige onderneming in het project participeert. In het Innovation Fund wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine projecten. De eerste call is gericht op grote projecten, waarbij het criterium 'business maturity' belangrijk is.

Meer informatie over het Innovation Fund en de toelichting op hoe je een aanvraag kunt indienen, vind je op de website van de RVO. Je kunt ook contact opnemen met Onno de Vreede, hoofd Innovatie VNCI.