29.05.2020

Reactie Koninklijke VNCI op consultatie CO₂-heffing industrie

De Koninklijke VNCI heeft – samen met VNO-NCW – een reactie gegeven op de consultatie voor het wetsvoorstel ‘CO2-heffing industrie’. De VNCI is van mening dat de nationale heffing niet ten koste moet gaan van het investeringsvermogen van bedrijven. Alleen investerend kunnen we uit de economische crisis komen, en alleen investerend kunnen we het klimaat redden.

 

Het wetsvoorstel is een uitwerking van een van de meest betwiste onderdelen van het klimaatakkoord: een nationale CO2-heffing voor de internationale industrie. Zeker in deze tijd waarin de economie en daarmee het investeringsvermogen van bedrijven onder druk staat, is het cruciaal de invoering van de wet zorgvuldig te doen. Daarbij hoort, wat de VNCI betreft, een compleet voorstel voorzien van een uitgebreide impact toets. Het huidige voorstel is helaas op onderdelen nog niet goed uitgewerkt, waardoor de impact op economie en klimaat moeilijk in te schatten is. Zo worden de heffingshoogte en heffingsgrondslag pas later bepaald. Ook zijn de resultaten van de externe speelveldtoets nog niet bekend.

Aanpassingen zijn noodzakelijk

Desalniettemin maakte de VNCI met haar leden een uitgebreide analyse van het voorstel. Met de conclusie dat het voorstel op een aantal belangrijke punten aangepast moet worden om investeringen in CO2-reductie mogelijk te maken en bedrijven de kans te geven de heffing te vermijden. Zoals de bedoeling van de wet is. De vereniging pleit voor een aanpak die zoveel mogelijk aansluit bij de toekomstige Europese wetgeving, omdat uiteindelijk een internationale aanpak van het klimaatprobleem de meest effectieve is.

Voorgestelde aanpassingen

  • Een voorzichtig begin: zorg dat de heffing het doel op lange termijn borgt, maar vooral op korte termijn niet de investeringsruimte beperkt;
  • Maximale flexibiliteit in het realiseren van emissiereducties: in plaats van sturen op jaarlijkse emissie-doelen, zou het lange termijn doel van 2030 centraal moeten staan;
  • ​Zorg dat de randvoorwaarden in orde zijn: het risico van ontbrekende technologische ondersteuning, infrastructuur en subsidieregelingen ligt nu bij bedrijven, terwijl ze daar geen controle over hebben.

De VNCI is van mening dat bedrijven die investeren in  CO2-reductiemaatregelen geen heffing verschuldigd zouden moeten zijn. “Alleen een heffing gaat de CO2-emissies niet reduceren. We hebben investeringen nodig in verduurzaming”, zegt Martijn Broekhof, hoofd Klimaat, Energie, Innovatie & Duurzaamheid bij de VNCI.

Broekhof: “Met de door ons voorgestelde aanpassingen en verdere uitwerking wordt het instrument beter. Dan creëren we handelingsperspectief voor bedrijven. We kunnen het klimaatdoel borgen, investeringen in CO2-reductiemaatregelen stimuleren en een gezonde, sterke en duurzame industrie in Nederland realiseren die zich nu en in de toekomst kan meten op het wereldtoneel.”