15.05.2020

Samen met kabinet werk maken van banen en duurzaamheid in de industrie


Reactie VNCI op Visie verduurzaming basisindustrie 2050

Vandaag heeft het kabinet de Visie verduurzaming basisindustrie 2050 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze industriebrief beschrijft het kabinet langs vier lijnen hoe Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor de basisindustrie.

 

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “Het is goed dat het kabinet de rol van de basisindustrie in ons land onderschrijft. De Visie verduurzaming basisindustrie 2050 is een prima aanzet voor een pakket dat nodig is om de industrie in ons land te behouden en uit te bouwen. Samen met het kabinet, maken wij graag werk van een investeringsagenda voor de industrie die banen oplevert en duurzaamheid voorop zet.”

 

In de kabinetsbrief wordt als eerste ingegaan op het belang van de basisindustrie in de huidige waardeketens. Vervolgens wordt beschreven hoe het beleid richting 2050 de waardeketens van de toekomst ondersteunt. Centraal staat hierbij het verkleinen van de kwetsbaarheid van Nederland, het versterken van het verdienvermogen en hoe de procesindustrie duurzaam te behouden in Nederland. Als derde wordt ingegaan op de rol van de overheid en hoe de publieke sturing vorm moet krijgen. Tot slot geeft het kabinet aan op welke vier hoofdtechnologieën ze zich wil richten. Dit zijn; waterstof, CCS, elektrificatie en circulaire technieken. Bij de industriebrief is een actielijst toegevoegd voor de komende periode. De VNCI is blij met de gekozen technologieën en werkt graag samen met de leden en de overheid aan het verder concretiseren van de ambities.

 

De Visie verduurzaming basisindustrie 2050 is verstuurd naar de Tweede Kamer. Op maandag 18 mei bespreekt de vaste Kamercommissie EZK in de procedure vergadering hoe ze deze inbreng van het kabinet willen behandelen. Via onze tweewekelijkse Lobby Update houden we VNCI-leden hiervan op de hoogte (gebruik je ledenlogin).


Gerelateerde dossier(s): Duurzaamheid
Gerelateerde tag(s): Human capital Industrie