09 - 04 - 2020

Stand van zaken regelingen uit het noodpakket banen en economie

Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. De stand van zaken per 8 april 2020 van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is als volgt:

 

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) | De maatregel is door de minister van SZW vastgesteld. Het loket bij UWV is op 6 april geopend.
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 | Het Noodloket is open.
  • BMKB, GO, Qredits | De BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart. Sinds 27 maart jl. is de aangekondigde verruiming van de GO eveneens open. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing kunnen worden ingediend.
  • Bijzonder uitstel van betaling | Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen. 
  • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim | Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.
  • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente | Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.
  • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting | Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug. In aanvulling hierop is op 2 april een aantal aanvullende maatregelen getroffen.

Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Corona

Onderdeel van dossier(s):