06.04.2020

Handreiking ‘leren van (bijna-) incidenten’ beschikbaar: praktische ontwerpprincipes


Binnen de (petro)chemische industrie is het ‘leren van (bijna-) incidenten’ al jaren een belangrijk aandachtspunt. De Koninklijke VNCI heeft daarom samen met de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop het initiatief genomen om met een aantal BRZO-bedrijven via een Safety Deal het project ‘leren van incidenten’ op te starten. Het eindresultaat is een handreiking die op drie niveaus (organisatie, individueel en sector) praktische ontwerpprincipes beschrijft voor het (beter) leren van incidenten. Een uitgebreide literatuurstudie, interviews met experts uit het veld en de opbrengsten van enkele pilots en workshops hebben tot deze principes geleid. Bij de handreiking hoort een achtergronddocument die een gedetailleerde verantwoording geeft van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek door onderzoeksbureau Crisislab.

De handreiking en het achtergronddocument vind je op de website van Veiligheid Voorop.


Gerelateerde dossier(s): Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gerelateerde tag(s): Veiligheid Voorop