06.04.2020

Uitstel Omgevingswet geeft tijd voor beter inzicht nieuw beleid omgevingsveiligheid


De geplande datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 is, mede door de coronacrisis, niet haalbaar. Dat heeft minister Van Veldhoven van het ministerie voor Milieu en Wonen vorige week laten weten aan de Tweede Kamer. Het uitstel heeft voor bedrijven vooralsnog geen consequenties. Voor het omgevingsveiligheidsbeleid is het uitstel een kans omdat de precieze gevolgen nog onvoldoende in kaart zijn. Inwerkingtreding van die regels zou prematuur zijn. De VNCI wil voorkomen dat nieuw beleid in werking treedt waarvan achteraf blijkt dat daarin de verkeerde veronderstellingen of keuzes zijn gemaakt.

 

In de nieuwe Omgevingswet worden straks verschillende omgevingsregels gebundeld die ook voor de chemische bedrijven een aantal essentiële veranderingen met zich meebrengt. Het uitstel geeft alle partijen meer tijd om zich voor te bereiden op de wet.

De minister komt met een nieuwe datum na overleg met gemeenten, provincies en waterschappen die de wet moeten implementeren. Daarnaast komt er een maandelijkse update over de ontwikkelingen.


Gerelateerde dossier(s): Veiligheid, Gezondheid en Milieu
Gerelateerde tag(s): Omgevingswet