19.03.2020

Chemische industrie voorziet de zorg van beschermend materiaal


Sinds de uitbraak van het coronavirus is door heel veel chemiebedrijven achter de schermen hard gewerkt om beschermingsmateriaal – zoals mondkapjes en desinfecterende middelen – ter beschikking te stellen. De industriële stof- en beschermingsmaskers die gebruikt worden bij de chemiebedrijven, zijn ook geschikt voor medische toepassingen. Ook andere initiatieven zijn opgepakt om er samen voor te zorgen dat verspreiding van het virus tegengegaan kan worden.

 

De Koninklijke VNCI heeft vorige week samen met een aantal partners uit de keten, waaronder NVZ,  al aan haar leden gevraagd om te kijken in welke vorm zij een bijdrage kunnen leveren. Aan die oproep wordt door veel chemiebedrijven gehoor gegeven.

 

Waarom kan niet al het beschermingsmateriaal naar de zorg?

Niet alle beschermingsmiddelen kunnen uit het chemieproces weggehaald worden. De chemie is altijd een vitaal proces in ons land en dus niet alleen nu vanwege het coronavirus. Chemiebedrijven moeten operationeel blijven en dat betekent dat een bepaalde hoeveelheid beschermend materiaal voor de veiligheid van medewerkers beschikbaar moet blijven.

 

Wat betekent de motie Klaver?

In het Tweede Kamerdebat van 18 maart werd gepleit voor een vorderingsbesluit waarmee (chemie)bedrijven verplicht beschermende materialen zouden moeten aanleveren. Minister Bruins van Medische Zorg & Sport heeft de Kamer geïnformeerd over de reeds opgezette vrijwillige inzet van de chemische sector. De motie Klaver verzocht de regering om het verkrijgen van de benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit te classificeren. Om dit te bereiken moet er snel actie genomen worden om materiaal uit het buitenland te halen. Daarnaast moet de binnenlandse productie zo snel mogelijk worden opgezet. Een derde maatregel uit zijn motie is dat zelfstandige klinieken en andere sectoren in ons land die niet als vitaal zijn aangemerkt, geschikt en beschikbaar materiaal direct overdragen naar de zorg. De motie is Kamerbreed aangenomen.


Gerelateerde tag(s): Corona