06.03.2020

Dow en SABIC challengers in BioVoice

VNCI-leden Dow en SABIC hebben challenges aangeleverd voor BioVoice, een programma waarin mkb-bedrijven en start-ups worden uitgedaagd om een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem van een groot bedrijf op te lossen.

 

Voor BioVoice 2020 zijn negen challenges opengesteld. Nieuw in deze ronde is dat er naast biobased onderwerpen ook circulaire innovatievraagstukken zijn opgenomen. Het werkgebied is uitgebreid naar geheel Zuidwest-Nederland. Daarmee onderstreept BioVoice de ambitie om nieuwe kennis en/of techniek in de regio in een stroomversnelling te brengen.

Deadline huidige ronde

De openstellingsperiode van de negen nieuwe challenges eindigt op donderdag 9 april. Voor die tijd kunnen geïnteresseerde mkb’ers en start-ups alle benodigde informatie vinden en hun pitch indienen via de website.
 


In 2019 was er een eerste ronde met zeven innovatievraagstukken, met 13 innovatiecontracten tussen grootbedrijven en mkb’ers/start-ups als resultaat. Op de zeven challenges kwamen bijna vijftig aanmeldingen met concrete oplossingen, waarvan 19 werden geselecteerd voor deelname aan de BioVoice challenge weeks. Tijdens de challenge weeks leerden de deelnemers de regio(nale faciliteiten) en de bedrijven achter de innovatievraagstukken kennen. Ook namen ze deel aan werksessies en workshops. Ze werkten intensief samen met de challenger om tot een kansrijke match te komen in de vorm van een innovatiecontract.

Met het toekennen van de 13 innovatiecontracten begon het echte werk: het ontwikkelingstraject. Een aantal samenwerkingen is de pilotfase al voorbij. Voorbeelden hiervan vind je op de website van BioVoice.