05.03.2020

RIVM-adviezen corona

Het nieuws en de dreiging van het coronavirus neemt ook in Nederland toe. Dit betekent dat steeds meer bedrijven met maatregelen komen om de bedrijfscontinuïteit te borgen en besmetting binnen de organisatie tegen te gaan. De meest actuele adviezen van het RIVM zijn hierin leidend.

 

Naast het RIVM hebben verschillende organisaties en instellingen inmiddels tips, adviezen en maatregelen getroffen. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben daarom een coronahandreiking voor werkgevers opgesteld. De handreiking is een compilatie van de aanpak van verschillende ministeries en bedrijven, onder andere van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Europees Economisch en Sociaal Comité van de Europese Unie in Brussel.

Dit en meer vind je in de handreiking:

  • hygiënische maatregelen
  • bedrijfscontinuïteit
  • binnen- en buitenlandse (dienst)reizen
  • de rol van de bedrijfs- en huisarts
  • thuiswerken
  • arbeidsrechtelijke consequenties

VNCI volgt de algemene adviezen van het RIVM op. Bij nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen informeren we jullie direct.