27.02.2020

Avantium verkoopt bioaromatica-patenten aan TNO

Avantium heeft haar bioaromatica-patentenportfolio verkocht aan TNO. De verkoop omvat zowel patenten als know-how voor technologieën die bio-derivaten voor polymeren en coatings produceren. Deze technologieën liggen buiten de strategische focus van Avantium en worden nu door TNO verder ontwikkeld. De bioaromatische octrooiportefeuille past goed in de ontwikkelingsstrategie van TNO. Avantium blijft TNO op dit gebied ondersteunen en kan eigen single flow testapparatuur leveren om de ontwikkeling van TNO te versnellen.

 

Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame chemie. Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare koolstofbronnen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen.

Het bedrijf heeft momenteel drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in een breed scala aan chemicaliën en kunststoffen, zoals PEF (polyethyleen-furaanaat). Avantium heeft de YXY-technologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland. De tweede technologie is de Dawn Technology™ die niet-voedingsbiomassa omzet in industriële suikers en lignine om de chemische en materiaalindustrie te laten overschakelen op niet-fossiele grondstoffen. In 2018 opende Avantium de DAWN-pilootbioraffinaderij in Delfzijl, Nederland. De derde technologie heet Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardige MEG (mono-ethyleenglycol). Avantium is bezig met het opschalen van de Ray Technology™ en de demonstratiefabriek in Delfzijl is op 7 november 2019 geopend. Naast de ontwikkeling en commercialisering van hernieuwbare chemietechnologieën levert het bedrijf ook geavanceerde katalyse R&D-diensten en -systemen aan klanten in de raffinage- en chemische industrie.

Avantium is donateur van de Koninklijke VNCI.