25.02.2020

Reactie VNCI op rapport ‘Regelovertreding en incidenten bij BRZO-bedrijven'

Vandaag publiceerde de Universiteit Leiden in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam het onderzoeksrapport over regelovertreding en incidenten bij BRZO-bedrijven. De Koninklijke VNCI ondersteunt wetenschappelijke onderzoeken die inzicht geven in de naleving en verbetering van de veiligheidsprestaties van BRZO-bedrijven: “Het is belangrijk dat er continu aandacht is voor het stimuleren van de veiligheidsprestaties bij BRZO-bedrijven, waarbij de veiligheidscultuur een belangrijk onderdeel is.”

 

Zij ondersteunt daarom het voorstel van de onderzoekers om een vervolgonderzoek te doen naar de invloed van de veiligheidscultuur. Ook de aanbeveling om meer maatwerk te leveren bij het toezicht op de BRZO-bedrijven kan rekenen op de volle steun.

De onderzoekers hebben zich eveneens gebaseerd op gegevens die de overheid gebruikt om haar jaarlijkse rapport 'Staat van Veiligheid’ op te stellen. Hierin staan de resultaten van alle inspecties bij de BRZO-bedrijven in Nederland. Daaruit blijkt dat er in de afgelopen jaren geen meldingen zijn geweest van onveilige situaties.

De bedrijven zijn zich bewust van de noodzaak om veilig te werken en vormen een sterk gereguleerde sector. Inspecties op naleving van de regels is een permanent onderdeel van de bedrijfsvoering.

Veiligheid Voorop

In 2011 hebben verschillende branches uit de BRZO-sector het gezamenlijke initiatief Veiligheid Voorop geïntroduceerd. Dit programma maakt zich sterk voor het versterken van de veiligheidsprestaties en –cultuur binnen de chemische sector. Veiligheid Voorop heeft contact opgenomen met de onderzoekers van de Universiteit Leiden en VU Amsterdam om samen te kijken hoe het werken in de sector nog veiliger gemaakt kan worden.