17.02.2020

Industrie over Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

De SDE++ openstelling 2020 is een belangrijke eerste stap, maar om de grootse ambities van het Klimaatakkoord en de Europese Green Deal te realiseren is meer uitwerking nodig. Bovendien is een snellere verbreding naar meer baanbrekende, innovatieve oplossingen nodig. Positief is dat de minister op zoek wil naar aanvullende instrumenten voor energiebesparing en procesefficiëntie.

 

Dat stelt de Koninklijke VNCI in reactie op de brief die minister Wiebes vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Een ‘man op de maan’-project, zoals Commissie-voorzitter Von der Leyen het noemt, vraag erom dat de overheid vol inzet op het verder brengen van de SDE++ en andere regelingen. Zodat de transitie nu echt een versnelling doormaakt. Met de SDE++ heeft Nederland als eerste land in Europa een instrument om CO2-reductieprojecten rendabel te maken. Hiermee wordt het voor de industrie mogelijk om bij te dragen aan de grote CO2 reductie opgave waar Nederland voor staat. In 2030 willen we in Nederland samen minimaal de helft minder CO2 uitstoten. De industrie gaat zelfs meer doen, bijna 60% reductie ten opzichte van 1990. Dat doel kan alleen bereikt worden als we vol inzetten op het introduceren van nieuwe innovatieve technologieën.

Grote investeringen beter mogelijk

Verschillende technologieën waarvan we weten dat ze hard nodig zijn, zoals industriële  warmtepompen, industriële CCS en gebruik van restwarmte, komen met de SDE++ in aanmerking voor ondersteuning. De komende weken gaan veel industrie bedrijven doorrekenen of de ondersteuning die vandaag is aangekondigd toereikend is voor hun projecten om tot een sluitende business case te komen en de investeringen te doen die voor de transitie nodig zijn.  

Onzekerheid ondersteuning technologieën

De Koninklijke VNCI ziet de SDE++ openstelling als een mooie eerste stap waarmee de industrie ondersteuning krijgt voor haar bijdrage aan de klimaatopgave. Tegelijkertijd kijkt de sector ook vooruit en ziet zij dat veel technologieën op dit moment nog onvoldoende in beeld zijn voor ondersteuning. Terwijl die juist een cruciale bijdrage leveren aan de innovatieve oplossingen die nodig zijn voor de energietransitie. Voor het opschalen van groene waterstof via elektrolyse is bijvoorbeeld eerst een specifiek instrument nodig. Dit geldt ook voor de inzet van biomassa en afval, als grondstof voor producten en membraantechnologie. Daar is de SDE++ nu ook niet toepasbaar. Kortom, de brief van de minister schetst een hoopvol beeld, maar voor veel bedrijven blijft ondersteuning op de technologieën – die ook andere sectoren raken zoals gebouwde omgeving en mobiliteit – nog onduidelijk.