17.02.2020

EU-lidstaten moeten handhaving van REACH voor ingevoerde goederen versterken

92% van de chemische stoffen in consumentenproducten die niet aan REACH voldoen, komen van buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER). Dit is de belangrijkste bevinding van de Cefic-analyse van de gegevens die via het systeem voor snelle waarschuwingen van de EU (RAPEX) 'Safety Gate' worden gerapporteerd. De bevinding bevestigt de dringende noodzaak voor de EU-lidstaten om de handhaving van REACH voor ingevoerde goederen te versterken.

 

Sylvie Lemoine, uitvoerend directeur van Cefic Product Stewardship: "We willen dat REACH werkt en dat de consumenten worden beschermd. Een betere handhaving van REACH bij de invoer moet een belangrijk onderdeel worden van de komende strategie voor duurzaamheid op het gebied van chemische stoffen. We hebben de strengste chemicaliënwetgeving ter wereld. Maar het zal alleen volledig in het voordeel van mens en milieu werken als het goed wordt gehandhaafd".

Lees ook ons standpunt over gevaarlijke stoffen

Beperkte ftalaten, die meestal in kinderspeelgoed worden aangetroffen, zijn met 25% het meest voorkomende geval van niet-naleving van REACH. Het totale aantal chemische stoffen dat niet aan de RAPEX-voorschriften voldoet, is met 24% gestegen ten opzichte van 2018.

"Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de beperkingen in het kader van REACH daadwerkelijk afdwingbaar zijn", voegde Sylvie Lemoine eraan toe. "Je kunt het aantal inspecties met tien of twintig keer verhogen, maar als de handhavingsautoriteiten geen instrumenten hebben om de naleving te controleren, is een beperking nutteloos. Wij vragen om instrumenten en methodologieën voor de naleving van elke beperkingsmaatregel".

De versterking van de handhaving, met name op het gebied van de invoer, is ook genoemd als een van de verbeterpunten in de tweede REACH-evaluatie die de Europese Commissie in 2018 heeft gepubliceerd.

VNCI is aangesloten bij Cefic, de European Chemical Industry Council.