07.02.2020

Shell Pernis test snel 5G-netwerk


5G gaat dit jaar in Nederland in de lucht. Shell test al bijna een jaar met het snelle netwerk op de raffinaderij in Pernis. De verwachting is dat 5G zal bijdragen aan nog betere sturing en monitoring van de processen op basis van meer data en meer inzicht.

In het kort

  • Shell Pernis test 5G-netwerk.
  • Meer data en meer inzicht moeten leiden tot betere sturing en monitoring processen.
  • Test loopt tot de zomer, daarna wordt waarschijnlijk een permanent 5G-netwerk geïnstalleerd.

 

Door: Henk Engelenburg

Shell heeft sinds eind 2018 bij de raffinaderij in Pernis, in samenwerking met nationale en internationale telecombedrijven en met KPN als hoofdpartner, een plaatselijk 5G-netwerk in de lucht. Doel is het verkennen van de mogelijkheden van 5G in een omgeving van gas- en olieproductie. Marijn Bezuijen, business improvement coördinator bij Shell, licht de experimenten toe.

 

Welke toepassingen worden getest?

“Denk aan bijvoorbeeld mobiele inspectie van de pijpleidingen op de raffinaderij. Die hebben een totale lengte van 160.000 kilometer en dat vraagt een majeure inspectie-inspanning. We hebben al veel ervaring met mobiele robots en met drones. De robots hebben echter camera’s met een relatief lage resolutie en de video-opnames van de drones zijn pas achteraf te analyseren. Uitgerust met meer rekencapaciteit zouden de robots te warm worden en de drones te zwaar. We hebben nu auto’s getest uitgerust met camera’s in het 5G-netwerk, zodat we nu ‘live’ en met hoge resolutie al ongeveer 10.000 kilometer aan leidingen op deze wijze kunnen inspecteren. We verwachten dat dit bij een volledige uitbouw van het netwerk mogelijk zal zijn met ruim 150.000 kilometer aan leidingen. Een deel zal altijd lastig bereikbaar zijn, maar dat zijn relatief korte stukken.”

 

Hoe gebeurt dit in het inwendige van de raffinaderij?

“Hiervoor testen we ‘over the shoulder coaching’, waarbij een inspecteur de installaties inspecteert met een aan zijn helm bevestigde computer met camera en microfoon die werkt als een kleine tablet. Dit is overigens geen 5G-technologie, want de tablets communiceren met wifi en we hebben geen wifi-dekking over het gehele terrein. Vandaar dat we nu een netwerkpunt hebben dat verbinding maakt met het 5G-netwerk, zodat we kunnen profiteren van de hoge resolutie. Met als voordeel dat een inspecteur bij twijfelgevallen een expert direct kan laten meekijken naar de beelden in hoge resolutie zonder dat die naar de locatie op de raffinaderij moet komen.”

 

Wat zijn in het algemeen de voordelen van 5G voor Shell Pernis?

“5G heeft in het algemeen vier voordelen, waarvan wij er drie toepassen. Het bekendste voordeel is de hogere bandbreedte voor het transport naar buiten van de data die in de raffinaderij worden verzameld. Dat gaat bij grote datastromen mis met 4G, maar lukt prima met 5G.
Een ander voordeel van 5G is de mogelijkheid om veel meer apparaten aan te spreken dan tot op heden. We hebben in de vijf tot tien verdiepingen tellende raffinaderij honderden mobiele sensoren die van alles monitoren, zoals temperatuur, druk en reactiesnelheden – allemaal informatie die ons in staat stelt om de processen beter te controleren en optimaler te laten verlopen. Als je al die elektronica wilt aanspreken, loop je met 4G al snel vast, want dat zijn relatief kleine gegevenspakketten. 5G lijkt zich hier beter voor te lenen, omdat je data en reactiesnelheden van het systeem kunt ‘schalen’. Dat wil zeggen dat we met de verschillende varianten die de 5G-standaard toestaat meer toepassingen tot onze beschikking hebben.”

 

Dan is er nog een derde voordeel?

“Dat is dat 5G het mogelijk maakt om zeker te zijn van een privébandbreedte. Dat is op deze locatie van belang aangezien de raffinaderij aan een snelweg grenst. Als autopassagiers in de file staan en en masse filmpjes downloaden en bekijken, dan hebben wij met 4G al snel onvoldoende bandbreedte. Met 5G kunnen we daarentegen gedeeltes van het frequentiespectrum scheiden van het openbare netwerk. Zodoende kunnen we een deel van de bandbreedte direct met het Shell-netwerk verbinden en zo ontstaat een privénetwerk voor onze toepassingen.

Een vierde voordeel is dat data in een 5G-netwerk sneller beschikbaar komen. Sneller wil zeggen tussen een meting in de raffinaderij en de beschikbaarheid van die data op afstand. Met 4G gaat dit ook al redelijk snel, vandaar dat dit voordeel voor ons niet direct meespeelt.”

 

Houdt Shell rekening met eventuele effecten van 5G op de gezondheid?

“We hebben hier natuurlijk naar gekeken. Maar de wetenschappelijke consensus lijkt te zijn dat de eventuele gezondheidseffecten met 5G niet significant anders zullen zijn dan met 3G en 4G. Bovendien plaatsen we de antennes niet dicht bij mensen, laat staan bij hun hoofden, maar in de mast. Uiteindelijk gaat het hier om installaties die door de Nederlandse overheid zijn goedgekeurd.”

 

Onderdelen van KPN’s 5G komen van Huawei. Houdt Shell rekening met vermeende spionage door Huawei?

We werken zelf niet samen met Huawei, maar we weten dat KPN Huawei-apparatuur inzet in het fieldlab hier op de raffinaderij. Het gaat daarbij overigens om een experimentele lab-opstelling, waarbij van ons geen productie-kritische data over het systeem gaan.”

 

Wat verwacht Shell uiteindelijk van de experimenten?

“We verwachten dat de tests goed verlopen en dat we in de nabije toekomst veel meer sensoren gaan plaatsen in de installaties. Het uiteindelijke doel van de toepassing van 5G is op basis van meer en sneller beschikbare data te komen tot meer inzicht voor het nemen van betere besluiten in het sturen en monitoren van de processen. De experimenten zijn voorjaar 2019 begonnen en lopen door tot deze zomer, waarna we snel naar een permanente installatie van een 5G-netwerk hopen te kunnen overgaan.”

 


Partners
Naast Shell en KPN zijn onder andere ABB, Accenture, EXRobotics, Advanced Solutions Nederland en Microsoft betrokken, met in totaal ongeveer 25 mensen verdeeld over deze partijen.
 


Meer masten
Shell Pernis gebruikt nu vijf masten rondom de raffinaderij, waarvan er momenteel één met 5G is uitgerust. Volgens de eerste indicaties zijn drie tot vijf masten extra nodig om de gehele raffinaderij met 5G te dekken.


Gerelateerde tag(s): Innovatie