06.02.2020

Nieuwe Europese BREF voor chemische industrie

Er komt een nieuwe Europese BREF waarin strengere emissie-eisen voor de gehele chemische industrie zijn opgenomen. Eind januari organiseerde VNCI samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst om samen met een aantal VNCI-leden de voorlopige conclusies uit de nieuwe BREF te bespreken.

 

Er komt met de nieuwe BREF veel op de bedrijven af en de impact ervan is groot. Daarnaast zijn er ook in Nederland ambitieuze doelstellingen geformuleerd, bijvoorbeeld in het Schone Lucht Akkoord, met de aanpak van de stikstofcrisis, in het Klimaatakkoord en de nieuwe Omgevingswet die eraan komt. Voor veel bedrijven is het overzicht van al deze regels nog onduidelijk en de samenhang ontbreekt op sommige onderdelen. Het is niet altijd duidelijk wat een bedrijf moet doen om aan alle regelgeving te voldoen. Oplossingen zijn technisch moeilijk, duur of soms zelfs tegenstrijdig. Zo krijgen bedrijven aan de ene kant de opdracht om energie te besparen, maar is er anderzijds energie-intensieve technologie nodig om emissies te reduceren. Over deze knelpunten is uitgebreid gesproken.

Publieke consultatie

VNCI volgt alle ontwikkelingen op de voet en informeert en raadpleegt haar leden over de voortgang. Zo is er gelegenheid om te reageren op de voorlopige conclusies in Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector. Wil je hierop reageren? Doe dit dan voor 18 februari zodat wij dit kunnen meenemen in de publieke consultatie die tot eind februari loopt. Je kunt je input invullen en daarna mailen naar Rosienne Steensma