17.01.2020

VNCI blij met start Invest-NL

Op donderdag 16 januari ging Invest-NL officieel van start. Doel van Invest-NL is om initiatieven te financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. De Koninklijke VNCI benadrukte vorig jaar al het belang van deze investeringsinstelling voor de Nederlandse chemische industrie. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, zijn investeringen nodig.

 

Om als chemische industrie succesvol bij te dragen aan de enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95 procent terug te brengen, zijn nu investeringen nodig. Zowel voor de korte termijn als voor de doorontwikkeling van technologie na 2030. “De Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL kan voor de chemische industrie een belangrijke partner zijn bij deze grote transitie-opgaven op het terrein van energie en verduurzaming. Investeren in Invest-NL is investeren in duurzame chemie,” aldus Onno de Vreede, hoofd Innovatie bij de VNCI.

Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups).

Meer informatie over Invest-NL vind je op de website