10 - 01 - 2020

Meet Up 23 januari in Den Haag | Nieuwe emissie-eisen voor de chemische sector


Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert de VNCI op 23 januari een Meet Up, gericht op het Europese voorstel voor vernieuwde eisen voor emissies naar lucht. Zo komen er bijvoorbeeld aanvullingen op bestaande BREFS zoals de LVOC en LVIC. Het voorstel gaat verder dan de huidige Nederlandse regelgeving en staat beschreven in de BREF Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (BREF WGC).


Verwacht jouw organisatie knelpunten?

Wil je weten hoe deze conclusies passen in het Nederlandse beleid? Tijdens de Meet Up krijg je de mogelijkheid om de knelpunten te bespreken met de vertegenwoordigers. Commentaar op de voorlopige conclusies ontvangen wij graag uiterlijk 18 februari. Zodat wij dit kunnen indienen bij het BREF WGC team in Sevilla.
 

Meld je hier aan!


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):

Onderdeel van dossier(s):