06 - 12 - 2019

De ‘Klimaat-PITCH’ als wegwijzer

Het afgelopen jaar heeft Holland Chemistry samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een analyse gemaakt van de innovatieportfolio van de topsector chemie; de ‘Klimaat-PITCH’

In de analyse zijn alle technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan een klimaat-neutrale chemiesector. Per thema is zichtbaar gemaakt welke R&D-inspanningen reeds geleverd worden in publiek-private samenwerking. Vervolgens is in samenwerking met experts een inschatting gemaakt van de volwassenheid van de relevante technologieën (zogenaamde TRL-niveaus). Wetenschappers, R&D managers en business developers hebben beoordeeld in hoeverre deze technologieën kunnen bijdragen aan verduurzaming van onze sector (vermindering gebruik fossiele grondstoffen en bijdrage gebruik hernieuwbare energie).


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Innovatie

Onderdeel van dossier(s):