06.12.2019

De ‘Klimaat-PITCH’ als wegwijzer


Het afgelopen jaar heeft Holland Chemistry samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen een analyse gemaakt van de innovatieportfolio van de topsector chemie; de ‘Klimaat-PITCH’

In de analyse zijn alle technologieën in kaart gebracht die kunnen bijdragen aan een klimaat-neutrale chemiesector. Per thema is zichtbaar gemaakt welke R&D-inspanningen reeds geleverd worden in publiek-private samenwerking. Vervolgens is in samenwerking met experts een inschatting gemaakt van de volwassenheid van de relevante technologieën (zogenaamde TRL-niveaus). Wetenschappers, R&D managers en business developers hebben beoordeeld in hoeverre deze technologieën kunnen bijdragen aan verduurzaming van onze sector (vermindering gebruik fossiele grondstoffen en bijdrage gebruik hernieuwbare energie).


Gerelateerde dossier(s): Human Capital
Gerelateerde tag(s): Innovatie