22 - 11 - 2019

Wereldwijde belangstelling om oplossingen te creëren voor vergroening chemie- en energiesector Noord-Groningen

Economic Board Groningen organiseert in samenwerking met vijf industriële bedrijven in Noord-Nederland, waaronder VNCI leden Teijin Aramid, ESD-SIC en BioMCN, een internationaal georiënteerd pitch-event: de Sustainable Industry Challenge – Chemport Europe edition.

 

Meer dan 200 innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld, onder andere uit Amerika, Hong Kong en Israël, hebben zich aangemeld met oplossingen voor de Sustainable Industry Challenge, Chemport Europe edition. In de Sustainable Industry Challenge hebben vijf industriële bedrijven uitdagingen voor de vergroening van de chemie en energiesector uitgezet. Economic Board Groningen organiseert de Sustainable Industry Challenge in samenwerking met partners uit de regio om snelgroeiende bedrijven met een mogelijke oplossing voor één van de uitdagingen te vinden en uit te nodigen naar de regio te komen.

 

Voor het werven van deelnemers is Unknown Group ingeschakeld, een innovatiebureau dat samen met een wereldwijd team van experts de scale-ups van over de hele wereld heeft geworven om zich aan te melden. “We zijn verrast door het grote aantal aanmeldingen,” aldus Akke Groenewoud, bestuurslid Economic Board Groningen. “En daarnaast zijn we vooral enthousiast over de kwaliteit van de aanmeldingen die uit het scouting process van Unknown Group zijn voortgekomen.” In de aanmelding motiveren scale-ups hun oplossing en technologie én hoe deze toepasbaar kan zijn voor de innovatie-uitdagingen van de partners, daardoor wordt het tastbaar wat er mogelijk bereikt kan worden in de regio. “Het is mooi dat bedrijven vanuit de hele wereld interesse tonen in onze regio en de vraagstukken die hier liggen op het gebied van verduurzaming, en zo met de aanmelding een serieuze stap zetten naar een samenwerking met bedrijven die hier al gevestigd zijn.” vervolgt Akke Groenewoud.

 

Selectieproces en finale

De komende weken worden de aanmeldingen besproken samen met de vijf industriële bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen: Teijin Aramid, Suiker Unie, ENGIE, ESD-SIC en BioMCN. Het is de bedoeling dat per innovatie-uitdaging 5 à 10 bedrijven worden uitgenodigd voor de tweedaagse op 7 en 8 januari 2020. Tijdens deze dagen maken zij kennis met de vijf industriële bedrijven die zich hebben verbonden aan de Sustainable Industry Challenge. “Naast het vinden van de juiste technische oplossing, is het team dat eraan werkt minstens zo belangrijk voor een succesvolle samenwerking’’, benadrukt Jorinde Wilbrink van Unknown Group.

De grote finale vindt plaats op 8 januari 2020, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports in Delfzijl. Op deze avond nemen nationale en internationale scale-ups het tegen elkaar op in de spannende finale. De vijf industriële bedrijven zullen aankondigen met welke scale-up zij een pilot-project willen starten om de aangedragen oplossingen te testen. Daarnaast zal de winnaar van de finale ook €100.000 krijgen om te besteden aan de pilot voor de door hun aangedragen oplossing voor de regio.

 

Bedrijven naar de regio trekken

De Sustainable Industry Challenge moet bedrijven uitdagen om met concrete oplossingen te komen voor vergroening van de chemie- en energiesector. “Het belangrijkste achterliggende doel van de Sustainable Industry Challenge gaat echter veel verder”, benadrukt Groenewoud. “Het is waardevol om een relatie op te bouwen met de bedrijven die zich hebben aangemeld en zijn geselecteerd. Het zou fantastisch zijn als er verbindingen worden gelegd tussen deze innovatieve bedrijven vanuit de hele wereld en bedrijven uit de regio. Om deze reden nodigen we de 50 geselecteerde bedrijven in januari uit en arrangeren we ook ontmoetingen met zo’n 15 à 20 andere bedrijven uit de regio. De achterliggende gedachte is de kans op een commerciële aansluiting in het regionale netwerk zo groot mogelijk te maken. We zetten in op het ontstaan van zoveel mogelijk relaties en dat een aantal van de scale-ups zich uiteindelijk gaan vestigen in dit gebied. Samenwerken aan verduurzaming, meer bedrijvigheid en meer banen. Ook na afloop van de Sustainable Industry Challenge gaan we hiermee door. Samen met de bedrijven die zich hebben aangemeld onderzoeken we of er samenwerking mogelijk is in onze regio.”


Chemport Europe

Economic Board Groningen is initiatiefnemer van de Sustainable Industry Challenge, Chemport Europe edition, van 2019-2020. Partners zijn Campus Groningen, NOM, Groningen Seaports, Provincie Groningen en Provincie Drenthe. Alle organisaties zijn onderdeel van Chemport Europe, het ecosysteem voor groene chemie in Noord-Nederland. Het gezamenlijke doel van partijen in dit ecosysteem is de groene economie te versnellen en de chemie in de regio wereldwijd op de kaart te zetten. Het past ook bij de doelstelling van de industrieagenda Eemsdelta om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Wat centraal staat in Chemport Europe is samenwerking, want alleen lukt het niet om de doelstellingen te behalen. Er is een productiecluster in Delfzijl gericht op intermediate chemicals, een cluster in Emmen voor polymeren en materialen, een kennis- en innovatiecluster in Groningen en een belangrijke cluster voor de agrokant in het achterland dat zich richt op groene grondstoffen en met kennis van agrologistiek en bio-raffinage. En de inzet is duidelijk: gezamenlijk groene chemie tot ontwikkeling brengen.

Meer informatie over de Sustainable Industry Challenge: www.sustainableindustrychallenge.com.

 

Unknown Group

Unknown Group is een innovatie agency die wereldwijd maatschappelijke en bedrijfsuitdagingen koppelt aan innovatieve bedrijven om zo onconventionele oplossingen te testen en op te schalen. Als conceptontwikkelaar van de Sustainable Industry Challenge zet Unknown Group haar wereldwijde netwerk in om de meest relevante scale-ups naar de regio te halen.


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Industrie
Duurzaamheid