30.10.2019

Een enorme prikkel om goed te scoren


Leden Together for Sustainability delen duurzaamheidsprestaties toeleveranciers

 

Met Together for Sustainability bevorderen chemiebedrijven duurzaamheid in de toeleveringsketen. Directeur Gabriele Unger legt uit hoe het werkt. Arkema en ICL vertellen over hun (positieve) ervaringen.

Tekst: Erik te Roller

 

Together for Sustainability (TfS) is een initiatief uit 2011 van wereldwijd opererende chemiebedrijven om duurzaamheid in de toeleveringsketen te bevorderen. Ze beoordelen de prestaties van hun toeleveranciers op het gebied van duurzaamheid en gaan met hen in gesprek over verbeteringen. TfS heeft een standaardaanpak ontwikkeld met assessments en audits op basis van een reeks vooraf gedefinieerde criteria. De uitkomsten delen de bedrijven met elkaar, als de toeleverancier hiervoor toestemming heeft gegeven. “Het voordeel hiervan is dat een toeleverancier na één assessment of audit niet meteen op verzoek van een ander bedrijf hoeft te worden doorgelicht. Zowel chemiebedrijven als toeleveranciers besparen hiermee veel tijd en geld”, legt Gabriele Unger, directeur van TfS, uit.

In de praktijk nodigt een chemiebedrijf een toeleverancier uit om mee te werken aan een beoordeling. Als het antwoord ‘ja’ is, vult de toeleverancier een vragenlijst online in. Vervolgens stellen analisten van het Franse bureau EcoVadis aan de hand van de antwoorden een scorekaart op, die weergeeft hoe de toeleverancier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen presteert. Zowel het chemiebedrijf als de leverancier ontvangen de scorekaart. Als de leverancier ermee akkoord gaat, komen de scores ook in de TfS-database te staan.

 

Dialoog

Naast of als aanvulling op een TfS-beoordeling kan een chemiebedrijf ook vragen om een TfS-audit, dat is een meerdaagse inspectie van de duurzaamheidsprestaties van een productiefaciliteit. Er is een aantal door TfS erkende bedrijven die audits uitvoeren: DQS, ERM, Intertek en SGS. De kwaliteit van de assessments en audits wordt continu bewaakt door de TfS-EcoVadis executive council en het TfS Audit Company Relationship Team. Zo nodig kunnen zij onmiddellijk ingrijpen. Unger: “De bedoeling is dat chemiebedrijf en leverancier aan de hand van de scorekaart over verbeteringen gaan praten. Een assessment vormt, met andere woorden, het startpunt voor een dialoog. Voor de toeleverancier is het dus geen kwestie van erop of eronder, maar de schouders eronder zetten.” Alle TfS-evaluaties zijn gebaseerd op vier criteria van CSR (corporate social responsibility): milieu, arbeid & mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Ze bouwen onder meer voort op de principes van de Global Compact van de Verenigde Naties, dat bedrijven over de hele wereld moet aanmoedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren, en op principes van de Internationale Arbeidsorganisatie, de mensenrechten van de Verenigde Naties en het Global Reporting Initiative. TfS kijkt onder meer naar de emissies van CO2, het gebruik van water en energie, herkomst van de grondstoffen, levensduur van producten, arbeidsomstandigheden en of er mogelijk sprake is van kinderarbeid. TfS past de criteria voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen aan, zoals de circulaire economie.

 

Up- en downstream

Unger wijst er tot slot op dat de TfS-leden alleen de informatie delen over de duurzaamheidsprestaties van hun leverancier. “Ze delen bijvoorbeeld geen informatie over relatie tussen klant en leverancier, want dat is in strijd met de mededingingswetgeving en dus uitdrukkelijk verboden. Een extern advocatenkantoor controleert om de 2 jaar of TfS de wetgeving op dit gebied naleeft.”

TfS verlangt van elk lid dat het zich committeert aan de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en aan Responsible Care, dat Cefic als Europese koepel voor de chemische industrie binnen Europa organiseert. Een belangrijk element van Responsible Care is Product Stewardship, oftewel de klanten downstream helpen om de geleverde producten zo goed mogelijk te gebruiken. “TfS streeft ook naar duurzaamheid upstream in de keten en vormt zo een aanvulling op Responsible Care”, aldus Unger. TfS valt niet onder Cefic, maar heeft er wel een partnerschap mee.


Arkema: ‘Al meer dan 1500 leveranciers geëvalueerd, duurzaamheidsscores met 60 procent gestegen’

’In 2014 heeft Arkema zich bij TfS aangesloten, omdat wij duurzaamheid in de hele waardeketen nastreven. Daarom kijken we naar duurzaamheid bij de selectie van leveranciers van grondstoffen, goederen en diensten, alsook naar prijs, service en kwaliteit”, verklaart Virginie Delcroix, directeur duurzame ontwikkeling van Arkema Group. “Verder leek het ons efficiënter om niet ons eigen systeem op te zetten, maar gebruik te maken van de standaardaanpak van TfS. Doordat informatie over leveranciers wordt gedeeld, zijn er soms scorekaarten beschikbaar van leveranciers waarmee wij al zaken doen of willen doen. Verder sluit TfS aan bij Responsible Care.”

Arkema werkt met vele duizenden toeleveranciers, te veel om in één keer een assessment te laten doen. “We zijn begonnen met onze vaste leveranciers van grondstoffen en services, eerst vooral in Europa en later ook in Noord-Amerika en Azië.” Voordat Arkema in zee gaat met een toeleverancier vraagt het bedrijf deze om eerst een code of conduct te ondertekenen en een korte vragenlijst in te vullen voor een eerste beoordeling aan de hand van een aantal basiscriteria. “Hiermee kunnen we inschatten in hoeverre de toeleverancier gecommitteerd is aan ons beleid om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid na te streven”, aldus Delcroix.

“Voor audits richten we ons meer op toeleveranciers en aannemers die mogelijk met een sociaal risico of milieurisico te maken hebben, gelet op hun activiteiten en het land waarin ze gevestigd zijn. Hierbij kijken we naar de situatie met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptie in het land waar de toeleverancier gevestigd is.”

Delcroix benadrukt dat het om meer gaat dan alleen evaluaties en controles. “Om goed met TfS te kunnen omgaan en de dialoog met toeleveranciers te kunnen aangaan, hebben de mensen van onze inkoopafdelingen over de hele wereld een training gevolgd. Ze passen dit bijvoorbeeld al toe bij tenders. Vorig jaar gebeurde dat bij de selectie van bedrijven voor branddetectie en -bestrijding. Eerder deden we dat bij leveranciers van elektrotechnische installaties en instrumentatie. Inmiddels hebben we meer dan 1500 leveranciers geëvalueerd. En bij een update van de assessments is gebleken dat de duurzaamheidsscores van deze leveranciers met 60 procent zijn gestegen. Door TfS zijn we ook beter voorbereid op nieuwe wetgeving op het gebied van duurzaamheid.” [kader]


ICL: ‘Als een toeleverancier slecht scoort, zal dit bij alle TfS-leden bekend zijn’

’Binnen ons bedrijf hebben we al heel wat gedaan om onze eigen prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren. We willen dit nu ook uitbreiden naar betere prestaties in de keten”, zegt Heinrich Berger, verantwoordelijk voor de wereldwijde inkoop van grondstoffen bij ICL Group, een wereldwijd opererend chemiebedrijf met zijn Europese hoofdkantoor in Amsterdam. “In oktober 2018 hebben we ons daarom aangesloten bij TfS.” Berger ziet het als een groot voordeel dat TfS een geharmoniseerde en gestandaardiseerde methode voor het uitvoeren en evalueren van assessments en audits hanteert. “Dat maakt uitwisseling en vergelijking van de resultaten mogelijk.”

ICL heeft een team gevormd dat alle circa tweehonderd toeleveranciers een voor een uitnodigt om mee te doen aan een assessment in samenwerking met het onafhankelijke bureau EcoVadis. “Er gaat enige tijd overheen voordat leveranciers reageren en de benodigde data, zoals die van de CO2-uitstoot, bij elkaar hebben. Daarna krijgen ze een link toegestuurd om een vragenlijst van EcoVadis online in te vullen. Het bureau controleert ook of de antwoorden redelijk en plausibel zijn. Op basis van de antwoorden behaalt de toeleverancier een bepaalde score.”

ICL doet vooral zaken met grondstofleveranciers en logistieke bedrijven. “We hebben een lijst van toeleveranciers waarmee onze global sourcing managers contact zullen opnemen. Zij leggen uit wat TfS is, dat dit past in ons streven om onze supplychain te verduurzamen en hoe het werkt. Ons interne team en ons global sourcing team hebben daarvoor een online training gevolgd van TfS en EcoVadis”, licht Berger toe.

De kracht van het TfS-initiatief is volgens hem dat als een toeleverancier slecht scoort, dit bij de 23 leden van TfS bekend zal zijn. “Dat geeft hem dus een enorme prikkel om goed te scoren op duurzaamheid. TfS zal echter nooit adviseren om met zo’n bedrijf geen zaken te doen, omdat dit zou neerkomen op misbruik van een dominante positie, wat in strijd met de wet is. Juristen houden in de gaten of TfS de wetgeving goed naleeft. Het staat ieder lid echter vrij om op grond van de informatie te beslissen om met zo’n toeleverancier zaken te blijven doen en aan te dringen op verbeteringen of de relatie te beëindigen.” Waaraan Berger nog toevoegt: “Als er bij zo’n toeleverancier iets misgaat, denk bijvoorbeeld aan een grote lozing van giftige stoffen in een rivier, dan tast dat niet alleen de reputatie van dat bedrijf aan, maar ook van ICL. Met TfS kunnen we dat voorkomen en de keten verder vooruithelpen op het gebied van duurzaamheid.”


Gerelateerde dossier(s): Duurzaamheid
Gerelateerde tag(s): Responsible Care Chemie Magazine