17 - 09 - 2019

Industrie wil samen met regering klimaatambities laten slagen

Reactie Koninklijke VNCI op de Miljoenennota

Vandaag heeft het kabinet de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze plannen gaat de regeringsploeg de laatste helft van de regeringsperiode in. Nu komt het aan op succesvolle uitvoering van de klimaatplannen. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie roept de regering op om belemmeringen voor het slagen van de klimaatambities weg te nemen en te zorgen voor passende stimuleringsmaatregelen.

 

CO2-arme en circulaire economie

De regering staat voor de grote uitdaging om de klimaatplannen om te zetten in effectief, uitvoerbaar en vooral succesvol beleid. De chemische industrie wil verduurzamen en zich hard maken voor investeringen in noodzakelijke en grote veranderingen. Samen met de overheid en de samenleving willen de chemiebedrijven een CO2-arme en circulaire economie ontwikkelen en juist ook andere sectoren helpen om te verduurzamen. Dit niet alleen voor ons eigen land. Nu is de kans om ook wereldwijd koploper te worden in verduurzaming.

 

Koninklijke VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “We hebben geen tijd om stil te staan. De samenleving staat voor grote uitdagingen. Samen moeten we het klimaatprobleem aanpakken en tegelijkertijd zorgen dat de industrie in Nederland aantrekkelijk blijft op de wereldmarkt. Dit kan alleen als de investeringen in innovatieve oplossingen voor verduurzaming zich op termijn terugverdienen. Daarvoor moet het kabinet beleidsvoornemens omzetten in daden en problemen zoals bijvoorbeeld rond de PAS snel oplossen. Wij pleiten voor het inrichten van een ‘snelkassa’. Een voorrangsloket voor projecten die bijdragen aan de klimaattransitie. Bedrijven kunnen dan zonder ellelange procedures de noodzakelijke vergunningen krijgen en verder werken aan een duurzame en schone toekomst.”


Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Energietransitie
Klimaatakkoord

Onderdeel van dossier(s):