Veiligheid chemiebedrijven prioriteit nummer één

Sinds 2011 heeft de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) gezamenlijk met andere industriële branches een programma Veiligheid Voorop geïntroduceerd. Dit programma is gericht op het verder versterken van de veiligheidsprestaties en cultuur binnen de chemische sector.

De overheid brengt jaarlijks het rapport "Staat van de Veiligheid" uit. Hierin staan de resultaten van alle inspecties bij BRZO-bedrijven. Dit zijn de bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. Uit dit rapport blijkt dat in de afgelopen jaren:

  • Geen melding wordt gemaakt van een situatie bij een BRZO-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving.
  • Bij circa 40-45% van de BRZO-bedrijven zijn er geen overtredingen geconstateerd.
  • Verder kan op basis van de beschikbare informatie en de resultaten uit het toezicht en de handhaving BRZO op BRZO-bedrijven geconcludeerd worden dat, in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, het aantal zware overtredingen verder afneemt en dat er een verschuiving plaatsvindt van middelzware naar lichte overtredingen, waarbij de meerderheid lichte overtredingen zijn.

Verder is het aantal arbeidsongevallen al over een langere periode stabiel en ligt relatief laag ten opzichte van andere sectoren. Toch blijft de Koninklijke VNCI samen met haar lidbedrijven voortdurend scherp om te zorgen voor een veilige en gezonde (werk)omgeving voor onze medewerkers en de omgeving. Innovaties op het gebied van materialen en veilige fabrieken staan hoog op de agenda.

Dit soort onderzoeken zijn belangrijk voor het verbeteren van de veiligheidsprestaties van onze sector. Zodra het rapport openbaar wordt zullen we het bestuderen en nagaan welke lessen we hieruit trekken. Graag willen wij in gesprek met de onderzoekers om hun bevindingen beter te begrijpen.