02 - 09 - 2019

Chemie Magazine: ‘Klimaatakkoord gaat volgende fase in, nog veel werk aan de winkel’

 

‘Dit klimaatakkoord bevat vooral beleidsvoornemens, die nu verder moeten worden uitgewerkt,’ aldus Martijn Broekhof, hoofd Energie & klimaat bij de Koninklijke VNCI in de juli-augustuseditie van Chemie Magazine. Na de presentatie van het klimaatakkoord op 28 juni worden dit najaar verschillende wetgevende en ondersteunende trajecten opgestart. Veel is nog onduidelijk en het venijn zit in de details.

 

 

 

 

 

Strontium onmisbaar voor bioarcheologisch onderzoek

In dit nummer van Chemie Magazine ook aandacht voor element nr. 38, strontium. Het zit in ouderwetse kleuren-tv’s en tandpasta. Maar ook in tandglazuur, waardoor het interessant is voor archeologen en forensisch onderzoekers. “Het geeft inzicht in waar iemand wel opgegroeid kan zijn,’ zegt bioarcheoloog Lisette Kootker in het zevende deel in de serie over bijzondere elementen, naar aanleiding van 150 jaar periodiek systeem.

 

 

 

Verder in deze editie van Chemie Magazine onder meer:

  • Prof. Andrzej Stankiewicz, scheidend directeur van TU Delft Process Technology Institute, over procesintensificatie
  • Vrees voor uitstel of afstel van projecten door afkeuring Programma Aanpak Stikstof
  • Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bundelt de regels voor fysieke leefomgeving
  • REACH-registranten en ECHA steken koppen bij elkaar over kwaliteit REACH-dossiers
  • Van kidslab naar chemieloopbaan: BASF-trainee bewijst dat het werkt
  • Kunstfotograaf kijkt met andere ogen naar chemiclusters
  • Vliegen op kerosine uit reststromen, made in Delfzijl

Lees meer over dit onderwerp via de tag(s):
Chemie Magazine

Onderdeel van dossier(s):