Meet the Chemistry Top Talents: Nikolaj d’Hooghe

In deze maandelijkse column stelt een chemie toptalent zich voor en neemt je mee in de wereld van de ‘Chemistry Top Talents Community’. Het beurzenprogramma van de VNCI, gericht op het verbinden van bedrijven, studenten en universiteiten. Het doel? Meer doorstroom van chemie toppers naar het bedrijfsleven, die vervolgens innovatieve oplossingen ontwikkelen voor een duurzame toekomst. In de afgelopen 6 jaar hebben we al 97 toptalenten vanuit 11 universiteiten gekoppeld aan 29 chemiebedrijven. 

 

Mijn naam is Nikolaj d’Hooghe, student Chemical Engineering aan de TU Eindhoven. Een jaar voordat ik begon met studeren, nam ik deel aan een week zomerschool op de TU Eindhoven. Tijdens deze week heb ik experimenten voor mijn profielwerkstuk over biodiesel uitgevoerd en dit “kijkje in de keuken” inspireerde mij enorm. Toen ik vervolgens aan de start van het eerste studiejaar een Stimuleringsbeurs toegekend kreeg, was dit een eyeopener om het maximale uit mijn studie te halen en initiatief te nemen om mijzelf verder te ontwikkelen. Toen ik vorig jaar hoorde van het Topsector Chemie programma, leek dit mij dé vervolgstap met nieuwe uitdagingen en focus op het bedrijfsleven. Dit resulteerde in een match met Eastman, een bedrijf met hoge verwachtingen dat op zoek was naar een ambitieuze student. Binnenkort ga ik hier stagelopen en daarna wil ik mijn ontwikkeling voortzetten in de industrie.

Verdieping
Het beursprogramma stimuleert mij om nog meer te investeren in carrièreoriëntatie, persoonlijke ontwikkeling en het promoten van de chemie. Zo neem ik nu plaats in de faculteitsraad van mijn opleiding. Dit is een medezeggenschapsorgaan dat maandelijks vergadert met het faculteitsbestuur. Op deze manier heb ik aardig wat geleerd over bestuur en advies- en instemmingsrecht binnen een organisatie. Ook verbeter ik hiermee mijn vaardigheden met betrekking tot onderhandelen en compromissen sluiten. Verder lever ik ook een bijdrage aan het programma, namelijk door het mede organiseren van verschillende activiteiten die het contact tussen en de ontwikkeling van Topsector Chemiestudenten faciliteren.

Daarnaast is het ook belangrijk om de aankomende studenten te stimuleren; zo ben ik begeleider geweest tijdens de zomerschool aan de TU Eindhoven – waar ik 4 jaar eerder aan deelgenomen had –, en heb ik voorlichting gegeven op mijn eigen middelbare school. Wat is mijn drijfveer? Ik haal veel voldoening uit het informeren, begeleiden en inspireren van deze studenten.

Waarde Chemiebeurs
De Chemiebeurs stimuleert studenten om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. Het contact met gelijkgestemde studenten werkt bovendien inspirerend en stimulerend. Daarnaast is het veel gemakkelijker om in contact te komen met de industrie. Uiteindelijk moet je als Topsector Chemie student wel inzien dat je zelf aan het roer zit; niets zal je komen aanwaaien, maar je bent wel in de positie om veel nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Haal toptalent binnen met de VNCI Chemiebeurs
Interesse in het beurzenprogramma? Neem contact op met Onno de Vreede, Hoofd Innovatie & Human Capital.