Molecule Managers: Cefic presenteert ambitieuze 'European way' voor de chemische industrie in de EU

 

Brussel - Met de presentatie van het Mid-Century Vision rapport 'Molecule Managers', lanceert de Europese belangenvereniging voor de Chemische Industrie (Cefic) een dialoog over de toekomst van de chemische industrie en de rol in de opbouw van een welvarend en duurzamer Europa tegen 2050.

 

De komende tien jaar zullen beslissend zijn voor de toekomst van de chemische industrie in de EU. In die periode zal de sector haar eigen concurrentiepositie in de wereldeconomie verder moeten ontwikkelen en zich tegelijkertijd aanpassen aan nieuwe uitdagingen. Deze uitdagingen omvatten een afnemende mondialisering en vrije handel, de EU-doelstelling van een klimaat neutrale economie, een tekort aan talent en een grotere transparantie van de toeleveringsketens als gevolg van digitalisering en blockchain. 

Daniele Ferrari, Cefic-president: "Wij zullen het voortouw nemen bij deze transitie door Europese duurzame oplossingen te bieden voor mondiale uitdagingen. De "European way" betekent innoveren in de richting van circulaire modellen en een voortrekkersrol spelen op het gebied van nieuwe technologieën. Wij nodigen alle partijen uit om deel te nemen aan de discussie met ons, om deze Europese manier van werken te definiëren."

Op basis van een grondige analyse en dialoog concluderen wij dat de chemische industrie een sleutelrol kan spelen bij de omzetting van afval in waardevolle grondstoffen of nieuwe materialen en verder kan integreren met andere industriële sectoren. Naarmate de Europese samenleving meer en meer een circulair karakter krijgt, zal het belang van deze rol alleen maar toenemen.  Chemische recycling is een van de technologieën die dit mogelijk maken.

Een uitgebreider gebruik van kunstmatige intelligentie en blockchain technologieën zal de productie van chemicaliën en de beoordeling van chemische risico's efficiënter en transparanter maken. Deze technologische ontwikkelingen zullen ook bijdragen aan een betere opsporing van stoffen in de toeleveringsketens die aanleiding geven tot bezorgdheid en tot een verdere verbetering van de veiligheid van chemische stoffen in de EU. Voor de toepassing van al deze technologieën zijn werknemers met andere vaardigheden nodig.

Het rapport is geen prognose, maar meer een vooruitziende blik en een uitnodiging aan alle belanghebbenden om met de chemische industrie in dialoog te gaan. Op basis van deze discussies en feedback zal Cefic haar visie regelmatig bijwerken.