Actieplan om REACH-registranten te helpen gegevens over chemische veiligheid te beoordelen

 

26 juni 2019, Brussel/Den Haag  - De Europese branchevereniging van de chemische industrie (Cefic) heeft vandaag het startsein gegeven voor een vrijwillig meerjarig actieplan voor de herziening en verbetering van de REACH-registratiedossiers. Daarnaast start de Koninklijke VNCI in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en RIVM met activiteiten specifiek gericht op Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van de Tweede Kamer[1] om bedrijven aan te zetten hun REACH-dossiers beter op orde te brengen.

 

Het actieplan biedt een kader voor bedrijven - houders van REACH-registraties - om hun reeds in het kader van REACH ingediende gegevens over chemische veiligheid te evalueren. Door gebruik te maken van een reeks leidende beginselen die in het actieplan zijn vastgelegd, kunnen bedrijven beslissen of hun dossiers eventueel moeten worden bijgewerkt met aanvullende informatie, overeenkomstig de verwachtingen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). Een stuurgroep bestaande uit Cefic-leden en vertegenwoordigers van ECHA wordt opgericht om de uitvoering van het actieplan te begeleiden. Daarnaast houdt Cefic toezicht op de voortgang bij de herziening van de REACH-dossiers en publiceert de organisatie jaarlijks statusverslagen.

Cefic directeur-generaal Marco Mensink over het actieplan: "De chemische industrie in de Europese Unie zet zich in om REACH te laten werken. Dit actieplan bewijst dat dit opnieuw het geval is. Wij nodigen alle leden van Cefic uit om zich bij dit actieplan aan te sluiten."

Het actieplan wordt in nauwe samenwerking met ECHA uitgevoerd om er zo voor te zorgen dat alle wetenschappelijke of technische problemen in verband met de actualisering van dossiers worden opgelost.

In de EU zijn de afgelopen tien jaar, sinds de inwerkingtreding van REACH, meer dan 22.000 chemische stoffen geregistreerd. Daarmee is dit de meest uitgebreide databank ter wereld van chemische stoffen ter wereld.

Klik hier voor meer informatie over het actieplan.

 


[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 21 501-08, nr. 761